25 års jubilæum – Flemming Tonnesen ISC Esbjerg

2017-01-04
ft-25-aar

Flemming Tonnesen fejrer den 18 januar 2017 sit  25 års jubilæum hos ISC Rådgivende Ingeniører i Esbjerg.

Flemming er teknikumingeniør indenfor husbygningsteknik. De første år af ingeniørkarrieren blev udlevet hos mindre rådgivende ingeniører indenfor industri og husbyggeri med fokus på VVS og bygningsventilation.

I Esbjerg var der i starten af halvfemserne en del fokus på, at DUC offshore-operatøren flyttede sin olie og gas ingeniørafdeling til Esbjerg og iværksatte en række offshore udbygningsplaner i netop den periode for 25 år siden. Det forbigik ikke Flemmings opmærksomhed -og han søgte ind hos ISC i Esbjerg i vores rørafdeling, der var i en rivende udvikling og havde internationalt tilsnit med både Københavnere og Englændere, som dermed initierede en rivende udvikling for rørafdelingen i Esbjerg.

Hos ISC er det blevet til mange store projekter med rør og mekanik som kerneområdet i alle årene. Flemming har i de tidlige år stået for højtryksrørdesign af offshore moduler i forbindelse med Gorm udbygningen og procesomlægningen. I årenes løb er det blevet til rørdesign på stort set alle DUC installationer bemandede såvel som de ubemandede installationer. Perioden spænder også over en edb-teknisk udvikling, hvor håndtegninger blev afløst af 2D cad tegninger og siden 3D designværktøjer og computerprogrammer til rørberegninger. Denne udvikling fjerner dog ikke behovet for en erfaren mand som Flemming, der kan kunsten at designe et godt ventil- og rørarrangement, der også kan beregnes så kvalitet, anvendelighed og processikkerhed er i orden.

Flemming har alle årene gået forrest og sat systematisk kvalitetssikring af rørdesign i højsædet til stor påskønnelse fra vores offshore kunder og andre afdelinger i ISC.

Flemming er en stor kapacitet indenfor rørdesign og mekanisk design. Han har sideløbende været mangeårig gruppeleder for vores rør/mekanik afdeling i Esbjerg.

Flemming er Jysk, effektiv og særdeles serviceminded overfor kunderne og sin kollegaer.