Baldersbrønde – Stibro

LOKATION

Høje Tåstrup

KLIENT

Høje-Taastrup Kommune

BYGGEÅR

2007-2008

PARTNERE

O. Christensen & K. Sørensen

For Høje-Taastrup kommune har ISC projekteret en ny stibro over Roskildevej ved Baldersbrønde. Den oprindelige stibro blev i efteråret 2007 påkørt af en lastvogn, der ikke havde sænket sin kran. En udskiftning af den oprindelige bro var derfor nødvendig. ISC’s opgave har omfattet rådgivning i alle fase fra den oprindelige bro var fjernet til den nye stibro er på plads.

ISC har blandt andet udført en tilstandsvurdering af den beskadigede stålbro, som således kunne dokumentere en forventet restlevetid over for vognmandens forsikringsselskab. ISC har også udført en tilstandsvurdering af eksisterende fundamenter, samt udarbejdelse af renoveringsprojekt for disse fundamenter, så de kunne genanvendes til den nye stibro.

Opgaven her mundede ud i projektering af ny stibro i stål, Broen er 51m lang og 2m bred og vejer inklusiv trappeløb cirka 41 tons. Projekteringen blev igangsat i maj 2008 og der blev gennemført udbud til entreprenører i juni 2008 samtidigt med at betonfundamenterne blev renoveret. Broen blev kontraheret i august 2008 og herefter fremstillet af Bladt Industries i Aalborg. Den blev transporteret til byggestedet i 14.12. 2008 i 9 sektioner – 3 brosektioner, 2 mellemunderstøtninger samt 4 trappesektioner. Montagen blev gennemført lørdag nat på 6 timer, uden at trafikken dermed blev generet.

Gangbroen er som nævnt opført efter de samme principper og med stort set samme tværsnit som den havarerede bro. Der er imidlertid indført nogle modifikationer for at forbedre konstruktionens resistens overfor korrosionsangreb. Derudover har broen fået en let bueform ligesom der er udformet nogle nedføringsgitre mellem rammebenene, der harmonerer bedre med mellemunderstøtningernes udformning.

Et af fortrinene ved at anvende stål til denne type broer, er naturligvis den nemme montage uden gene for trafikken. Men havariet viste også med alt tydelighed, at der kunne være væsentligt større ulykkeskonsekvenser hvis det ikke havde været en stålbro, med stålets plastiske egenskaber. Der var således ikke tale om nedstyrtning af store tunge elementer som det kunne have været tilfældet hvis det havde været en betonelementbro. Som et kuriosum kan det nævnes, at en del af broerne stadigvæk er i funktion her næsten 40 år efter at den første blev monteret.

Efter kontraktskrivelse med valgt entreprenør stod ISC for projektopfølgning og fagtilsyn herunder tilsyn i Polen, hvor stålbroen er fremstillet.

Den totale anlægssum var cirka 3.5 mill.© ISC Consulting Engineering A/S | Øster alle 31, DK-2100 Copenhagen Ø | Email:info@isc.dk | Tel: +45 35 27 88 00 | CVR: 26340713 | Disclaimer