Broer til Dokøen(Operaen)

LOKATION

København, Danmark

KLIENT

A.P. Møller

BYGGEÅR

2004

PARTNERE

Henning Larsen A/S
E. Phil & Søn A/S

Det nye operahus i København er bygget på en ø ud for Holmen, og er placeret i Amalienborg aksen. Dokøen tilhørte tidligere den danske flåde med flådeskibsværft. I forbindelse med den nye plan for placering af Operahuset blev Dokøen adskilt ved to gravede kanaler fra naboøerne benævnt sydøen og nordøen.

Adgang til operaen foregår via seks nye vejbroer placeret mellem øerne og Holmen og mellem øerne internt. Den ene af de to broer, som forbinder øerne med Holmen, er udformet med oplukkeligt klapfag, for at sikre adgang for skibstrafik til kanalen mellem Opera-øerne og Holmen.

Broerne er identiske i opbygning med en bærende hovedkonstruktion i stål og brodæk udført i egetømmer. Byggehøjden var begrænset til ca. 1 m som følge af krav til frihøjde under broen på 1,2 m og brodæk låst fast til kajniveau.

Klapfagets maskinrum er minimeret for at reducere byggegrubearbejde under grundvandsniveau. Dette er opnået ved at introducere et hydraulisk løftesystem uden kontravægt. Ingen løftearrangementer over brodæk kunne accepteres. Broernes længde varierer mellem 17,6 m og 32,1 m. Montage af alle broerne blev udført med ét løft fra kajsiden, hvor broerne blev samlet inklusive brodæk. Udførelsesperioden var kort, og projektering startede i marts 2003. Alle broer var monteret ved udgangen af 2003.© ISC Consulting Engineering A/S | Øster alle 31, DK-2100 Copenhagen Ø | Email:info@isc.dk | Tel: +45 35 27 88 00 | CVR: 26340713 | Disclaimer