HUSBYGNING

tv2_facade

Betegnelsen husbygning dækker over en meget stor variation af bygningstyper og anvendelser, spændende fra det, der traditionelt tænkes på, når talen falder på husbygning, nemlig boligbyggeri i en eller flere etager, til en række andre mere eller mindre specialiserede bygningstyper: skoler, plejehjem, kontorbygninger, kantiner, udstillingsbygninger, menighedshuse, børnehaver og kollegier.

ISC’s første husbygningsprojekt var også det første i Danmark, hvor nye principper for letvægtskonstruktioner blev anvendt – en nærmere præsentation af netop dette projekt kan findes på de følgende sider.

Siden hen er mange andre byggerier i denne kategori kommet til, og fælles for de fleste af dem er, at de på en eller anden måde adskiller sig fra den traditionelle husbygning, hvor anvendelsen af betonelementer i snart mange år har været førstevalget hos entreprenørerne.

ISC har gennem årene arbejdet med alle typer materialer som de bærende konstruktioner i vores husbygningsprojekter: Stål i et gennemudviklet og konkurrencedygtigt letvægtsbyggesystem, træ i byggeri i flere etager og selvfølgelig de historisk traditionelle danske teglprodukter. Og nogle betonelementbyggerier er det da også blevet til!

Men det er sjovest, når det bliver lidt utraditionelt, og det sker heldigvis som oftest, enten i kraft af funktion eller form eller i kraft af et inspirerende samarbejde med mange af Danmarks dygtige arkitekter.


parkering

PARKERINGSHUSE

nestle_facade

Administration

haslev-kirke

KIRKER

elmehuset

Fritidsinstitutioner

Randers_tek_skole_dk

Undervisning

bmews_2

Energitekniske anlæg

landbohoejskolen

Sygehuse – laboratorier

kollegiegaarden

Boliger

egegaarden0101

Plejeinstitutioner

Asnaescenteret

Forretninger

sanistaal

Lager – haller

hundigeservicecenter

Værksteder