Jernbanebro v/Dalsland Kanal

LOKATION

Köpmannebro, Sverige

KLIENT

Banverket, Västre Region

BYGGEÅR

2001 - 2002

PARTNERE

Højgaard & Schultz A/S,
MTHøjgaard

Banverket, Västre Region har på strækningen Åmål-Mellerud ved Vänern opført to nye broer til erstatning for eksisterende, udtjente broer. Broerne er udført i totalentreprise af MTHøjgaard. ISC har detailprojekteret broerne.

Broen består af en stålsvingbro og to faste tilkørselsfag. Stålsvingbroen er i to fag, hver med en spændvidde på 20 m. Tilkørselsfagene består af to simpelt understøttede, trugformede betonbroer med spændvidderne 18 m, hhv. 40 m. Sporene er lagt i ballast. Broens samlede længde inklusive landfæsterne er på 128,5 m.

Funderingsforholdene var komplicerede, med blød bund over et skrånende grundfjeld. Brofundamenterne blev derfor udført som dybe spunsceller, udstøbt med undervandsbeton. Istryk på bropillerne er bestemmende for brofundamenternes størrelse.

Bro over Gamla Segelleden:
Broen er udført som trugformet betonbro kontinuerligt over to fag. Sporene er lagt i ballast.
Spændvidderne er 2 x 18,5 m, og den samlede længde inklusive landfæster er 47,2 m. Broen er direkte funderet på klippe. Den nye bro er placeret i samme tracé som den gamle bro. For at begrænse perioderne hvor togdriften måtte afbrydes, blev der efter nedrivning af den gamle bro anstillet en midlertidig bro.

Den nye bro’s underbygning kunne derefter opføres under den midlertidige bro. Imens blev broens overbygning udført på et stillads placeret ved siden af den midlertidige bro. Under en kortvarig afbrydelse af togtrafikken, blev den midlertidige bro demonteret, og den nye bro blev skubbet på plads.© ISC Consulting Engineering A/S | Øster alle 31, DK-2100 Copenhagen Ø | Email:info@isc.dk | Tel: +45 35 27 88 00 | CVR: 26340713 | Disclaimer