Næstved Svingbro

LOKATION

Næstved Kanal

KLIENT

Vejdirektoratet

BYGGEÅR

1997

PARTNERE

MT Højgaard A/S
Georg Rotne

Den nye omfartsvej vest om Næstved krydser Næstved Kanal på en svingbro. Broen, der er den største bevægelige bro, der er i brug i Danmark, blev indviet i september 1997. Storstrøms Amt ejer broen og forestår driften med ISC som rådgiver. Betjeningen og den daglige drift af broen forestås af Næstved Havn. Der passerer dagligt mellem 2 og 5 skibe gennem kanalen.

Udformningen af broen, så den faldt så godt ind i landskabet som muligt, fik naturligt en høj prioritering i såvel planlægningen som projekteringen af broanlægget, og dalstrøget skulle så vidt muligt føres ubrudt gennem broanlægget.

Svingbroen, der er udformet som en 2-fags svingbro, fører den 2-sporede omfartsvej og en dobbeltrettet cykelsti over den 44 m brede kanal. Ståloverbygningen består af to 49 m lange sektioner, som kan rotere mod uret. De roterende sektioner bliver understøttet af en rulledrejekrans, der er 5 m i diameter. Lejerne er placeret på de 2 betonpiller med 56 meters afstand mellem hvert leje. Broen bliver styret fra et panel, der er placeret på et af brofagene, hvilket giver operatøren et godt udsyn over både vej- og skibstrafik.

Maskineriet, der bevæger broen, er placeret inde i pillerne og broens kontrolrum, der bl.a. indeholder styrings- og overvågningssystemet, samt en nødgenerator findes i det sydlige landfæste.© ISC Consulting Engineering A/S | Øster alle 31, DK-2100 Copenhagen Ø | Email:info@isc.dk | Tel: +45 35 27 88 00 | CVR: 26340713 | Disclaimer