ISC PROJEKTERER BROPAKKE 16 FOR BANEDANMARK

2009-06-30

Bropakke 16 består af udskiftning af to broer, en stibro (Stenhøj) over banen lidt uden for Fredericia og en stibro (Kirkesti Handsted) over banen i Handsted lidt nord for Horsens.

Stenhøj stibro blev projekteret i 1928 og taget i brug i 1930 som en vejbro.
I 1980 blev der opført en ny to-sporet vej med cykelsti og fortov umiddelbart ved siden af den oprindelige vejbro, der overgik til at være en ren stibro.
Planen var at dublere den nye bro, således at den samlede forbindelse blev en firesporet vej med cykelsti og fortov på begge sider.
Denne plan er imidlertid fraveget, således at den gamle bro nu erstattes af en ny stibro kun med cykelsti og fortov.
Den nye bro, der projekteres som en stålbro, er planlagt ibrugtaget sommeren 2010.

Kirkesti Handsted stibro blev projekteret i 1918 og taget i brug i 1919 som en fodgængerbro.
I 1972 blev broen istandsat, og der blev etableret nye trappetrin til erstatning for de gamle.
Broens tilstand er nu præget af dens alder, og den udskiftes med en stålbro, der er planlagt ibrugtaget sommeren 2010.

yderligere information:

Hilmer Jung Larsen
Civilingeniør
ISC Rådgivende Ingeniører A/S
tlf 35278800
info@isc.dk


NYHEDER 2009

MONGSTAD

2009-11-06