BÆREDYGTIGT BYGGERI

ISC har fokus på integrering af bæredygtige tiltag i byggeprojekterne. Vi foretager totaløkonomiske analyser af forskellige relevante bæredygtige tiltag og kan på den baggrund rådgive bygherren om den bedste løsning.

Allerede i de indledende projektfaser går vi i dialog med bygherre og arkitekt, således at der fra starten indtænkes bæredygtige løsninger i projektet og tages stilling til hvilke energi- og ressourcebesparende foranstaltninger der kan implementeres.

Bygningens orientering på grunden, hensigtsmæssige indretning og klimaskærmens udformning er vigtige faktorer for udnyttelse af passiv solvarme. Fra talrige projekter og mange års virke som energiledelseskonsulenter har vi erfaring med bæredygtige energiforsyningsanlæg og energibesparende og CO2 – reducerede tiltag indenfor varme, ventilation, køling og belysning.

Vi har bl.a erfaring med anvendelse af jordvarmeanlæg og solfangeranlæg til varmtvands produktion og solelementer til elproduktion. Til optimering af klimaskærmens isoleringsforhold, anvender vi computerbaseret beregningsværktøj og derudover råder vi over avanceret beregningsprogrammel, som kan inddrages til dynamisk simulering af indeklima, energi- og fugtforhold i bygninger.

Bæredygtighed kommer også til udtryk i form af optimerede konstruktioner med den rigtige materialeanvendelse og høj genanvendelsesværdi.