LOKATION

Høje Taastrup

KLIENT

Høje-Taastrup Kommune

BYGGEÅR

2007-2008

PARTNERE

O. Christensen & K. Sørensen

For Høje-Taastrup kommune har ISC projekteret en ny stibro over Roskildevej ved Baldersbrønde. Den oprindelige stibro blev i efteråret 2007 påkørt af en lastvogn, der ikke havde sænket sin kran. En udskiftning af den oprindelige bro var derfor nødvendig. ISC’s opgave har omfattet rådgivning i alle fase fra den oprindelige bro var fjernet til den nye stibro er på plads.

ISC har blandt andet udført en tilstandsvurdering af den beskadigede stålbro, som således kunne dokumentere en forventet restlevetid over for vognmandens forsikringsselskab. ISC har også udført en tilstandsvurdering af eksisterende fundamenter, samt udarbejdelse af renoveringsprojekt for disse fundamenter, så de kunne genanvendes til den nye stibro.

Opgaven her mundede ud i projektering af ny stibro i stål, Broen er 51m lang og 2m bred og vejer inklusiv trappeløb cirka 41 tons. Projekteringen blev igangsat i maj 2008 og der blev gennemført udbud til entreprenører i juni 2008 samtidigt med at betonfundamenterne blev renoveret. Broen blev kontraheret i august 2008 og herefter fremstillet af Bladt Industries i Aalborg. Den blev transporteret til byggestedet i 14.12. 2008 i 9 sektioner – 3 brosektioner, 2 mellemunderstøtninger samt 4 trappesektioner. Montagen blev gennemført lørdag nat på 6 timer, uden at trafikken dermed blev generet.

Gangbroen er som nævnt opført efter de samme principper og med stort set samme tværsnit som den havarerede bro. Der er imidlertid indført nogle modifikationer for at forbedre konstruktionens resistens overfor korrosionsangreb. Derudover har broen fået en let bueform ligesom der er udformet nogle nedføringsgitre mellem rammebenene, der harmonerer bedre med mellemunderstøtningernes udformning.

Et af fortrinene ved at anvende stål til denne type broer, er naturligvis den nemme montage uden gene for trafikken. Men havariet viste også med alt tydelighed, at der kunne være væsentligt større ulykkeskonsekvenser hvis det ikke havde været en stålbro, med stålets plastiske egenskaber. Der var således ikke tale om nedstyrtning af store tunge elementer som det kunne have været tilfældet hvis det havde været en betonelementbro. Som et kuriosum kan det nævnes, at en del af broerne stadigvæk er i funktion her næsten 40 år efter at den første blev monteret.

Efter kontraktskrivelse med valgt entreprenør stod ISC for projektopfølgning og fagtilsyn herunder tilsyn i Polen, hvor stålbroen er fremstillet.

Den totale anlægssum var cirka 3.5 mill.

LOKATION

Høje Taastrup

KLIENT

Høje-Taastrup Kommune

BYGGEÅR

2007-2008

PARTNERE

O. Christensen & K. Sørensen


Enghave Station

Den københavnske S-bane er karakteriseret ved, at mange mennesker dagligt udnytter den intensivt, som et nødvendigt led i den daglige transport til og fra arbejde – eller bare til og fra byen.

Jernbanebro V/Dalsland kanal

Banverket, Västre Region har på strækningen Åmål-Mellerud ved Vänern opført to nye broer til erstatning for eksisterende, udtjente broer. Broerne er udført i totalentreprise af MTHøjgaard. ISC har detailprojekteret broerne.

Mestersvig Lufthavn

AFIS tårnet, som ISC projekterede til Mestersvig Lufthavn i Nordøstgrønland i 1977, var en særlig udfordring idet det skulle opføres på blot 3 måneder i løbet at sommeren indtil slutningen af oktober.

Servicecenter – DSB S-toge, Hundige

Det nye servicecenter i Hundige skal supplere de eksisterende klargørings-faciliteter i Taastrup, således at DSB S-tog for fremtiden kan levere deres kunder et endnu bedre S-togsprodukt i hverdagen.

Baldersbrønde – Stibro

For Høje-Taastrup kommune har ISC projekteret en ny stibro over Roskildevej ved Baldersbrønde. Den oprindelige stibro blev i efteråret 2007 påkørt af en lastvogn, der ikke havde sænket sin kran. En udskiftning af den oprindelige bro var derfor nødvendig. ISC’s opgave har omfattet rådgivning i alle fase fra den oprindelige bro var fjernet til den nye stibro er på plads.

Gangbroer, Gladsaxe Ringvej og Fredericia

Fodgængerbroen over Gladsaxe Ringvej ved Buddinge er etableret for at opnå en trafiksikker adgang til Gladsaxe Gymnasium. Gladsaxe Ringvej er en firesporet vej med midterrabat, hvorfor broen er udført med en spændvidde på 2 x 17 m.

CPH CSC Phase II

Projektet CSC Phase II indgår som et centralt element i CPH´s vækstplan Expanding CPH, der skal sikre kapacitetsforøgelse fra nuværende 25mill passagerer frem mod 40mill passagerer årligt.

Sti- & Vejbroer til Københavns Inderhavn

For CG Jensen A/S har vi den seneste årrække detailprojekteret og udført værkstedstegninger til et større antal sti- og vejbroer til Københavns Inderhavn.

Lille Langebro

Gang- og cykelbro over inderhavnen i forlængende af Vester Voldgade lidt syd for langebro. Den er udført som en dobbelt svingbro der er momentstiv i midten.

“Hærvejsbroen” – Viborg Banebro

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har i samarbejde med Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg A/S,  Dansk Energimanagement & Esbensen A/S samt specialkonsulenterne Frie Jernbanekonsulenter og Niras projekteret Viborg baneby og gymnasium.

Dalbro - Tvis Å

Dalbro – Tvis Å

I sommeren 2015 vandt ISC/Per Aarsleff opførelsen af Dalbroen over Tvis Å i totalentreprise. Broen er en del af Vejdirektoratets igangværende motorvejsbyggeri på strækningen Herning-Holstebro.

TP30 Ringstedbanen

ISC har projekteret Danmarks første komposit jernbanebro. Broen er en 512 meter lang jernbanebro og en del af Banedanmarks nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted.

Odins Bro

Den 9. september 2009 erklærede Odense´s borgmester ved en udstilling af konkurrenceforslag til Odins Bro forslag indsendt af ISC Rådgivende Ingeniører A/S som vinder af konkurrencen. Broanlægget omfatter en 900 m lang bro omfattende en krydsning af den 80 m brede Odense Kanal.

Broer til dokøen (Operaen)

Det nye operahus i København er bygget på en ø ud for Holmen, og er placeret i Amalienborg aksen. Dokøen tilhørte tidligere den danske flåde med flådeskibsværft. I forbindelse med den nye plan for placering af Operahuset blev Dokøen adskilt ved to gravede kanaler fra naboøerne benævnt sydøen og nordøen.

North River Bro, Thule

Den nye vejbro over North River i Thule basen er sandsynligvis den nordligste vejbro af den størrelse, der er bygget her på 77° nordlig bredde. Broen har 60 m frit spænd og krydser North River, som løber parallelt med landingsbanen i Thule lufthavn.