LOKATION

Høje Taastrup

KLIENT

Høje-Taastrup Kommune

BYGGEÅR

2007-2008

PARTNERE

O. Christensen & K. Sørensen

For Høje-Taastrup kommune har ISC projekteret en ny stibro over Roskildevej ved Baldersbrønde. Den oprindelige stibro blev i efteråret 2007 påkørt af en lastvogn, der ikke havde sænket sin kran. En udskiftning af den oprindelige bro var derfor nødvendig. ISC’s opgave har omfattet rådgivning i alle fase fra den oprindelige bro var fjernet til den nye stibro er på plads.

ISC har blandt andet udført en tilstandsvurdering af den beskadigede stålbro, som således kunne dokumentere en forventet restlevetid over for vognmandens forsikringsselskab. ISC har også udført en tilstandsvurdering af eksisterende fundamenter, samt udarbejdelse af renoveringsprojekt for disse fundamenter, så de kunne genanvendes til den nye stibro.

Opgaven her mundede ud i projektering af ny stibro i stål, Broen er 51m lang og 2m bred og vejer inklusiv trappeløb cirka 41 tons. Projekteringen blev igangsat i maj 2008 og der blev gennemført udbud til entreprenører i juni 2008 samtidigt med at betonfundamenterne blev renoveret. Broen blev kontraheret i august 2008 og herefter fremstillet af Bladt Industries i Aalborg. Den blev transporteret til byggestedet i 14.12. 2008 i 9 sektioner – 3 brosektioner, 2 mellemunderstøtninger samt 4 trappesektioner. Montagen blev gennemført lørdag nat på 6 timer, uden at trafikken dermed blev generet.

Gangbroen er som nævnt opført efter de samme principper og med stort set samme tværsnit som den havarerede bro. Der er imidlertid indført nogle modifikationer for at forbedre konstruktionens resistens overfor korrosionsangreb. Derudover har broen fået en let bueform ligesom der er udformet nogle nedføringsgitre mellem rammebenene, der harmonerer bedre med mellemunderstøtningernes udformning.

Et af fortrinene ved at anvende stål til denne type broer, er naturligvis den nemme montage uden gene for trafikken. Men havariet viste også med alt tydelighed, at der kunne være væsentligt større ulykkeskonsekvenser hvis det ikke havde været en stålbro, med stålets plastiske egenskaber. Der var således ikke tale om nedstyrtning af store tunge elementer som det kunne have været tilfældet hvis det havde været en betonelementbro. Som et kuriosum kan det nævnes, at en del af broerne stadigvæk er i funktion her næsten 40 år efter at den første blev monteret.

Efter kontraktskrivelse med valgt entreprenør stod ISC for projektopfølgning og fagtilsyn herunder tilsyn i Polen, hvor stålbroen er fremstillet.

Den totale anlægssum var cirka 3.5 mill.

LOKATION

Høje Taastrup

KLIENT

Høje-Taastrup Kommune

BYGGEÅR

2007-2008

PARTNERE

O. Christensen & K. Sørensen


“Hærvejsbroen” – Viborg Banebro

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har i samarbejde med Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg A/S,  Dansk Energimanagement & Esbensen A/S samt specialkonsulenterne Frie Jernbanekonsulenter og Niras projekteret Viborg baneby og gymnasium.

Dalbro - Tvis Å

Dalbro – Tvis Å

I sommeren 2015 vandt ISC/Per Aarsleff opførelsen af Dalbroen over Tvis Å i totalentreprise. Broen er en del af Vejdirektoratets igangværende motorvejsbyggeri på strækningen Herning-Holstebro.

TP30 Ringstedbanen

ISC har projekteret Danmarks første komposit jernbanebro. Broen er en 512 meter lang jernbanebro og en del af Banedanmarks nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted.

Odins Bro

Den 9. september 2009 erklærede Odense´s borgmester ved en udstilling af konkurrenceforslag til Odins Bro forslag indsendt af ISC Rådgivende Ingeniører A/S som vinder af konkurrencen. Broanlægget omfatter en 900 m lang bro omfattende en krydsning af den 80 m brede Odense Kanal.

Broer til dokøen (Operaen)

Det nye operahus i København er bygget på en ø ud for Holmen, og er placeret i Amalienborg aksen. Dokøen tilhørte tidligere den danske flåde med flådeskibsværft. I forbindelse med den nye plan for placering af Operahuset blev Dokøen adskilt ved to gravede kanaler fra naboøerne benævnt sydøen og nordøen.

North River Bro, Thule

Den nye vejbro over North River i Thule basen er sandsynligvis den nordligste vejbro af den størrelse, der er bygget her på 77° nordlig bredde. Broen har 60 m frit spænd og krydser North River, som løber parallelt med landingsbanen i Thule lufthavn.

“Hærvejsbroen” – Viborg Banebro

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har i samarbejde med Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg A/S,  Dansk Energimanagement & Esbensen A/S samt specialkonsulenterne Frie Jernbanekonsulenter og Niras projekteret Viborg baneby og gymnasium.

Dalbro - Tvis Å

Dalbro – Tvis Å

I sommeren 2015 vandt ISC/Per Aarsleff opførelsen af Dalbroen over Tvis Å i totalentreprise. Broen er en del af Vejdirektoratets igangværende motorvejsbyggeri på strækningen Herning-Holstebro.

TP30 Ringstedbanen

ISC har projekteret Danmarks første komposit jernbanebro. Broen er en 512 meter lang jernbanebro og en del af Banedanmarks nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted.

Odins Bro

Den 9. september 2009 erklærede Odense´s borgmester ved en udstilling af konkurrenceforslag til Odins Bro forslag indsendt af ISC Rådgivende Ingeniører A/S som vinder af konkurrencen. Broanlægget omfatter en 900 m lang bro omfattende en krydsning af den 80 m brede Odense Kanal.

Broer til dokøen (Operaen)

Det nye operahus i København er bygget på en ø ud for Holmen, og er placeret i Amalienborg aksen. Dokøen tilhørte tidligere den danske flåde med flådeskibsværft. I forbindelse med den nye plan for placering af Operahuset blev Dokøen adskilt ved to gravede kanaler fra naboøerne benævnt sydøen og nordøen.

North River Bro, Thule

Den nye vejbro over North River i Thule basen er sandsynligvis den nordligste vejbro af den størrelse, der er bygget her på 77° nordlig bredde. Broen har 60 m frit spænd og krydser North River, som løber parallelt med landingsbanen i Thule lufthavn.

HT Busserviceanlæg Ballerup

Busserviceanlægget i Ballerup for Hovedstadsområdets Trafikselskab er dimensioneret til vedligehold og parkering af ca. 80 busser. Bygningskomplekset omfatter værkstedshal, vaske- og klargøringshal, lagerhal, kontor- og kantinebygning samt centerhal, alle udført med kælder.

Sundsvallbroen

ISC har med joint venture PBM projekteret Sundsvallbroen. Broen krydser Sundsvallfjorden, ligger ca. 400 km nord for Stockholm på Sveriges østkyst ud til Den Botniske Bugt, og den er et meget savnet led i nord/syd motorvejen E4, der går fra Stockholm langs den Botniske Bugt helt op til Sveriges nordligste grænse.

CPH CSC Phase II

Projektet CSC Phase II indgår som et centralt element i CPH´s vækstplan Expanding CPH, der skal sikre kapacitetsforøgelse fra nuværende 25mill passagerer frem mod 40mill passagerer årligt.