LOKATION

Østersøen

KLIENT

Ballast Nedham (NL),
Energie Baden-Würtemberg

BYGGEÅR

N/A

PARTNERE

N/A

ISC har forestået detailed design af fundament til Baltic 1 offshore transformerplatform for Ballast Nedam i Holland. Fundamentet er en monopile i stål med en diameter på 4,3-4,5 m, der er rammet 33 m ned i havbunden, samt et mellemstykke på 4,6-5,8 m, der er monteret med densit grout på monopilefundamentet.

Baltic 1 bliver den første kommercielle vindmøllepark i Tyskland. Vindmølleparken ligger i Østersøen ca. 16 km nord for Dars-Zingst halvøen på 18 m vanddybde. Vindmølleparkens kapacitet forventes at blive 48.3MW. Da der i Østersøen skal regnes med islast er der monteret en iskegle i beton, der kan få isen til at bryde og glide af så monopile fundamentet ikke bliver udsat for uforudset store laster.

Transformerplatformen samt den ekstravægt som is keglen tilfører, har gjort det nødvendigt benytte en af ISC udviklet fail safe samling, mellem mellemstykket og monopilen. Denne er udformet med konisk overlap med densit grout således at et evt. svigt vil sikre at stålkeglen ved en mindre nedsynkning vil blive fastklemt på den nederste rørdel.

Transformerplatformen rejser sig 32 over havbunden, hvor topsiden med transformeren er placeret. Selve monopilen vejer 416 ton, mellemstykket vejer 907 ton og is keglen alene vejer 537. Vægten af hele transformerplatformen kendes ikke, da topsiden endnu ikke er projekteret. Transformerplatformen er projekteret til to scenarier, hvor den kan bære både en topside på 900 ton og en topside på 1100 ton.

ISC har udført layout og detailprojektering af transformerplatformens fundament og mellemstykke samt alle rørføringer samt J-tubes, bådlanding og beton iskeglen. Derudover har ISC konstrueret sø transport fastholdelse samt løfteanordning til monopilen og mellemstykket.

ISC har endvidere forestået brandsikkerhedsinstallationer og udarbejdet projektgodkendelser for certificering af Germanisher Lloyd (GL Oil & Gas). Konstruktionen er godkendt og verificeret af Tysk Prüfer og GL Oil & Gas. Til projekteringen er der benyttet det senest opdaterede version af CATIA 3D software.

LOKATION

Østersøen

KLIENT

Ballast Nedham (NL),
Energie Baden-Würtemberg

BYGGEÅR

N/A

PARTNERE

N/A


Albatros Offshore

Albatros OTM offshore vindmøllepark ligger i den tysk bugt, 105 km fra den tyske kyst. Offshore substation gør det muligt at sende ca. 117 MW ren energi til land.

Kriegers Flak

Kriegers Flak A& B/E offshore vindmølleparker ligger i den danske del af Østersøen og vil kunne generere op til 200/400 MW. Kriegers Flak transformerplatforme er projekteret som flere etagers konstruktion udformet som et rumligt gittersystem med optimal udnyttelse af lodrette gitterplaner i kombination med etagedækkenes skivevirkning.

Rentel Offshore vind farm

Rentel NV udvikler 300 MW Rentel Offshore Wind Farm (REN), der ligger på den belgiske kontinentalsokkel ca. 40 km fra Oostende på den belgiske kyst. Offshore-understationen leveres af STX France under en EPCI-kontrakt til Rentel NV.

Nordsee Ost Offshore Vindmøllepark

Nordsee Ost offshore vindmøllepark ligger i det tyske bugt, 35 km fra øen Helgoland. Offshore substation gør det muligt at sende 295 MW ren energi til land og give strøm til knap 320.000 husstande. Nordsee Ost-topsiden er designet af ISC som en multi-story stålstruktur med fem dæk, herunder et kælderdæk placeret på toppen af ​​jakkestrukturen til kabeludtrækning og kabelafhængning.

Sekundære Strukturelle Designs

ISC  har for et betydeligt antal offshore vindmølleparker med Dong Energy som kunde udført en række analyser og design af sekundære strukturer placeret i og på overgangsstykket i WTG-fundamentet.

Lillgrund Vindmøllepark

Syv kilometer uden for den svenske kyst umiddelbart syd for det store gennemsejlingsfag på Øresundsbroen ligger et lavvandet område benævnt Lillgrund. Her skal placeres 48 havvindmøller og en tilhørende transformerplatform. Bygherren er Vattenfall AB.

Albatros Offshore

Albatros OTM offshore vindmøllepark ligger i den tysk bugt, 105 km fra den tyske kyst. Offshore substation gør det muligt at sende ca. 117 MW ren energi til land.

Kriegers Flak

Kriegers Flak A& B/E offshore vindmølleparker ligger i den danske del af Østersøen og vil kunne generere op til 200/400 MW. Kriegers Flak transformerplatforme er projekteret som flere etagers konstruktion udformet som et rumligt gittersystem med optimal udnyttelse af lodrette gitterplaner i kombination med etagedækkenes skivevirkning.

Rentel Offshore vind farm

Rentel NV udvikler 300 MW Rentel Offshore Wind Farm (REN), der ligger på den belgiske kontinentalsokkel ca. 40 km fra Oostende på den belgiske kyst. Offshore-understationen leveres af STX France under en EPCI-kontrakt til Rentel NV.

Nordsee Ost Offshore Vindmøllepark

Nordsee Ost offshore vindmøllepark ligger i det tyske bugt, 35 km fra øen Helgoland. Offshore substation gør det muligt at sende 295 MW ren energi til land og give strøm til knap 320.000 husstande. Nordsee Ost-topsiden er designet af ISC som en multi-story stålstruktur med fem dæk, herunder et kælderdæk placeret på toppen af ​​jakkestrukturen til kabeludtrækning og kabelafhængning.

Sekundære Strukturelle Designs

ISC  har for et betydeligt antal offshore vindmølleparker med Dong Energy som kunde udført en række analyser og design af sekundære strukturer placeret i og på overgangsstykket i WTG-fundamentet.

Lillgrund Vindmøllepark

Syv kilometer uden for den svenske kyst umiddelbart syd for det store gennemsejlingsfag på Øresundsbroen ligger et lavvandet område benævnt Lillgrund. Her skal placeres 48 havvindmøller og en tilhørende transformerplatform. Bygherren er Vattenfall AB.

West Of Duddon Sands

For DONG Energy A/S og Scottish Power Renewables har ISC udført detailed design af topside og jacket på transformerplatform West of Duddon Sands. Transformerplatforn indeholder 2 stk. transformere på ialt 389 MW og er placeret på 19 m vand i den østlige del af det Irske Hav.

Northwind

ISC har udført detailed design på topsiden til Northwind transformerplatform der skal placeres i den belgiske del af Nordsøen. Topsiden har en kapacitet på 216 MW og vejer 1200 ton og skal stå på 20 m vand.

Gode Wind 1

ISC har udført detailed desing af topside og jacket på Gode Wind I transformerplatform. Topsiden er placeret i tyske del af Nordsøen på en traditionel firbenet jacket på 30 m vand ca 40 km fra den tyske kyst. Transformerplatformen er på 332 MW.