BMEWS – THULE AIR BASE

2010-02-02

ISC har for USAF på BMEWS på Thule Air Base forestået udskiftning af gamle højtryksventilationsanlæg til nye anlæg med lavere tryk og frekvensstyrede ventilatorer. Ventilationsanlæggene er blevet forsynet med varmegenvinding, hvor bl.a. overskudsvarmen fra køleanlægget til radarsystemet genanvendes i indblæsningssystemet – der er ca. 200.000 m3/h. Samtidigt er dampkedelanlæg, rørsystem, styring mv. udskiftet til et nyt lavtryksvandbaseret opvarmningsanlæg på 950kW. Ligeledes blev køleanlæg og kondensatorer på 350kW udskiftet.

ISC har de sidste 12 år forestået udførsler af ingeniørarbejder for USAF på Thulebasen og har løst mange forskellige typer opgaver især indenfor miljøbeskyttelse, VVS, køling, el, energibesparelser og automatik.

yderligere information:

John Petersen
Chef Ing.
ISC Rådgivende Ingeniører A/S
tlf 35278800
info@isc.dk


NYHEDER 2010

Science Center

2010-09-03