LOKATION

Rønne, Bornholm

KLIENT

Bornholms Hospital

BYGGEÅR

2012 - 2013

Bornholms Hospital har fra Region Hovedstaden fik i 2012 bevilget indkøb af en MR-scanner. Hertil skulle etableres en helt ny bygning, idet der ikke kunne findes plads til scanneren i de eksisterende bygninger.

Den nye bygning, på 265 m2 i en etage, indeholder scannerrum og teknik- og operatørrum. Derudover er der i bygningen indrettet patientforberedelse (sengestue), vente-område og omklædningsfaciliteter samt personale-rum og toiletter.

Bygningen er opbygget med tag- og vægskiver af lette stabiliserende og bærende elementer. Bygningen er skalmuret, med murkrone og let skrånende tagflade med pap på trykfast isolering.

Bygningen er forbundet internt til hospitalets eksisterende skadestue-/ intensivbygning hvor også de primære forsyningsinstallationer, herunder centralvarme, brugsvand, medicinske luftarter og køling til scanneren og den nye bygning hentes fra.

Bygningen ventileres via et separat ventilationsanlæg der er placeret i en teknikgård bag bygningen og er primært opvarmet med radiatorer.
Selve scannerrummet opvarmes og køles via ventilationsanlægget med decentrale varme- og køleflader i indblæsningskanal. Bygningens installationer er tilsluttet hospitalets CTS-anlæg.

Der har været et tæt samarbejde og koordinering med Siemens, som leverer scanneren, under hele projekteringen, for hermed at kunne tilpasse bygningen, transportveje, fundament og forsyningsinstallationer for at opnå de bedst mulige forhold til scanneren, patienterne og personalet.

I forbindelse med indkøbet af scanneren blev hospitalet stærkstrømforsyningen opgraderet med ny 630kVA transformer og hovedtavle, som bl.a. forsyner scanneren, med føringsvej frem til den nye bygning udført som styret underboring.

Sideløbende med projekteringen og udførelsen har ISC også bistået med opdatering af hospitalets eksisterende nødstrømsforsyning.

Styresystemet til nødstrømsanlægget er blevet opdateret pga. omlægning til nye tavler samt udvidet med en synkroniseringstavle. Ligeledes er en eksisterende kompleks PLC-styring erstattet med en mere sikker og driftsvenlig styring. Hospitalets nødstrømsforsyningen er nu sikret ved 2 nødstrømsgeneratorer.

ISC har stået for idéplanlægning og skitseløsning i samarbejde med hospitalets tekniske afdeling og styregruppe samt udarbejdelse af hovedprojektets entrepriseudbud. Derudover har ISC varetaget byggeledelse og bygherrerådgivning herunder myndighedsbehandling og udført projektopfølgning, kontrol og tilsyn med hovedentreprenørens arbejder.

LOKATION

Rønne, Bornholm

KLIENT

Bornholms Hospital

BYGGEÅR

2012 - 2013


Rigshospitalet – Nordfløjen Fase 2

ISC Rådgivende Ingeniører A/S skal for Region hovedstaden projektere “Nordfløjen” på rigshospitalet i samarbejde med CREO Arkitekter A/S og 5E Byg A/S .

Maritimt Aktivitets Hus, Røsnæs Rundt

Maritimt Aktivitets Hus, Røsnæs Rundt

Aktivitetshuset er det nye samlingssted for havnens foreninger, men også for privatpersoner, der kommer forbi, og kan betegnes som et “blåt støttepunkt”, der gør aktiviteter på og ved vandet nemmere tilgængelige.
Husets målgrupper er vinterbadere, sejlere, dykkere, kajakroere, surfere, lystfiskere samt vandrere og cyklister på udflugt. Det er også blive et populært opholdssted for skoler og daginstitutioner.

Tværkajen Odense

Udviklingsselskabet CG Jensen og Fyns Erhvervs-revision lader udført nye boliger på Tværkajen i Odense. Beliggenheden er helt ned til kajen. I alt skal der opføres 95 boliger, fordelt i fire bolig-blokke.

Mercantec - Viborg

Mercantec – Viborg

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har i samarbejde med Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg A/S,  Dansk Energimanagement & Esbensen A/S samt specialkonsulenterne Frie Jernbanekonsulenter og Niras projekteret Viborg baneby og gymnasium.

Holbæk Sportsby

ISC skal i samarbejde med totalentreprenør Morten C. Henriksen A/S, HM-Gruppen A/S, Kullegaard Arkitekter A/S, CSK Stålindustri A/S, OBH, Torkil Laursen A/S, Riis Akustik ApS, Kragh & Berglund A/S, Dish A/S projektere Holbæk SportsBy. Projektet omfatter svømmehal med 50×25 meter bassin, tilskuerfaciliteter, et lege- og undervisningsbassin samt terapibassin.

Greve Gymnasium

ISC har sammen med GPP arkitekter A/S i projekt-konkurrence vundet 1. præmie i konkurrence om en ny idrætshal, fitness- og studiefaciliteter til Greve Gymnasium. ISC varetager blandt andet for- og hoved projekt, udbud, kontrahering, projektopfølgning og fagtilsyn.

Muncholm A/S

For MUNCHOLM A/S har ISC ydet rådgivning i forbindelse med introduktion af Hoesch Additiv Decke® på det danske marked. Hoesch Additiv Decke® indgår i et konstruktionssystem bestående af ståltrapezplader som blivende (malerbehandlet) forskalling for in-situ støbt jernbetondæk på stålbjælkelag.

(mere…)

TV2 Teglholmen

I slutningen af 2006 samledes TV 2’s aktiviteter på Sjælland herunder københavner-redaktionen, TV 2 Zulu, Charlie, Film og TV 2 Reklame i et stort, moderne mediehus på Teglholm Allé 16. Ejendommen, som giver et overvældende indtryk af lys og luft med udsigt til vandet er oprindeligt opført af MP Pension i år 2000.

(mere…)

Servicecenter – DSB S-toge, Hundige

Det nye servicecenter i Hundige skal supplere de eksisterende klargørings-faciliteter i Taastrup, således at DSB S-tog for fremtiden kan levere deres kunder et endnu bedre S-togsprodukt i hverdagen.

(mere…)

Nykøbing Rørvig svømmehal

I de seneste år er det blevet meget populært i kommunerne at opføre nye svømmehaller til borgernes glæde. Dette er også tilfældet i Nykøbing Rørvig som i 2005 besluttede at opføre en ny svømmehal.

(mere…)

Liselund – Demenscenter

I Liselund lige uden for Viborg har ISC bl.a. sammen med GPP arkitekter opført et helt nyt demenscenter for Viborg Kommune. Demenscenteret består af 60 boliger med fælles service arealer specielt indrettet til demente samt en centerbygning på i alt 6.300 m2.
(mere…)

Skattecenter Skive

I forbindelse med opførelse af Skattecenter Skive´s nye domicil i udkanten af Skive har ISC forestået energirådgivningen.  ISC har været involveret allerede på et meget tidligt stadie og projektet er gennemført efter metoderne ”integreret design” hvilket betyder at der har været et meget tæt og tidligt samarbejdet mellem alle projektets parter.

(mere…)

Randers tekniske skole

Med Randers Tekniske Skole som bygherre har ISC Viborg, i samarbejde med KPF arkitekter A/S i Viborg, projekteret og opført en 4000 m2 stor nybygning til skolens HTX gymnasieuddannelse.

(mere…)

Science Center – Kalundborg Gymnasium

En 600 m2 eksisterende fløj på Kalundborg Gymnasium er blevet ombygget til et nyt og moderne undervisningsafsnit. Den nye afdeling indeholder 5 laboratorier til undervisning i fysik, kemi og biokemi.

(mere…)

Sundheds og Kvartershus – Aalborg Øst

Der er i 2011 – 2012 opført et nyt sundheds- og kvarters hus for Himmerlands Boligforening i Aalborg øst. Huset er på i alt 7.500 m2. Byggeriet er indrettet med lejemål til hovedsagelig helse – og sundhedsrelaterede funktioner som nu på denne måde bliver samlet i en toetages bygning på et centerstrøg tæt ved offentlig transport.
(mere…)