ISC har mere end 50 års erfaring i projektering og totalrådgivning indenfor byggeri. Vores teknikerteam har et højt vidensniveau og tilsvarende mange års erfaring med levering af totalløsninger fra VVM-redegørelser til konstruktioner, VVS-og EL-installationer.

Vi benytter den nyeste teknologi til løsningen af opgaverne og arbejder i overensstemmelse med myndighedernes krav om digitalt byggeri. Rådgiverydelserne udføres altid med hensyntagen til miljøkrav om bæredygtigt byggeri.

ISC har et antal certificerede medarbejdere med statikeranerkendelse, der ved løbende kontrol kan sikre en hurtigere myndighedsbehandling af aktuelle byggerier.

Indenfor byggeri tilbyder ISC en bred vifte af rådgiverydelser med anvendelse af multidisciplinær viden støttet af den mest moderne IT- teknologi baseret på mere end 50 års virke.

• Bygherrerådgivning
• VVM Redegørelser
• Byggeledelse
• Tidsmæssig og økonomisk styring
• Konstruktioner
• 3. partskontrol ved anerkendte statikere
• Kloak, HVAC, køleteknik og EL-installationer
• CTS og bygningsautomation
• Indeklimaanalyse og optimering
• Uafhængig kontrol ved HVAC specialister
• Tilsyn
• Commissioning
• Drift og vedligeholdelsesopgaver
• Kvalitetsstyring og bygningseftersyn

ISC´s indgangsvinkel til opgaven er styret af ønsket om, at sikre at klientens krav indenfor alle aspekter løses på den mest hensigtsmæssige og forsvarlige måde.

Opgaven løses i overensstemmelse med de givne specifikationer og indenfor den fastsatte tid- og budgetramme.

Klienten vejledes i udarbejdelse af program i overensstemmelse med de fremtidige brugeres kravspecifikationer.

ISC stiller projektledere og projektgrupper til rådighed med de til den specifikke opgave relevante professionelle kompetencer til de forskellige faser af opgaven som typisk kan indeholde følgende:


Sofieskolen i Bagsværd

Sofieskolen – fremtidens botilbud for børn og unge med autisme. Vundet i projektkonkurrence. Konkurrencen er udskrevet som et samarbejde mellem Sofieskolen, Sofiefonden, A. P. Møller Fonden og RealDania.

Greve Gymnasium

ISC har sammen med GPP arkitekter A/S i projekt-konkurrence vundet 1. præmie i konkurrence om en ny idrætshal, fitness- og studiefaciliteter til Greve Gymnasium. ISC varetager blandt andet for- og hoved projekt, udbud, kontrahering, projektopfølgning og fagtilsyn.

Skattecenter Skive

I forbindelse med opførelse af Skattecenter Skive´s nye domicil i udkanten af Skive har ISC forestået energirådgivningen.  ISC har været involveret allerede på et meget tidligt stadie og projektet er gennemført efter metoderne ”integreret design” hvilket betyder at der har været et meget tæt og tidligt samarbejdet mellem alle projektets parter.

Nykøbing Rørvig svømmehal

I de seneste år er det blevet meget populært i kommunerne at opføre nye svømmehaller til borgernes glæde. Dette er også tilfældet i Nykøbing Rørvig som i 2005 besluttede at opføre en ny svømmehal.

Gørlev Materielgård

Projektering af en ny materielgård i Gørlev på Vestsjælland bestående af 1575m2 bygninger har også været en spændende opgave for ISC. Materielgården indeholder mandskabsafsnit i to etager med bade og omklædningsfaciliteter, kontor, depoter og kantine.

Kalundborg Materielgård

Da Kalundborg Kommune skulle have en ny materielgård til med tilhørende personalerum og administrationsbygning var ISC bygherrerådgiver på dette. Det involverede bygherrerådgivning i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram og rumskemaer, udbud, kontraktforhandling samt projektering og udførelse.

Tværkajen Odense

Udviklingsselskabet CG Jensen og Fyns Erhvervs-revision lader udført nye boliger på Tværkajen i Odense. Beliggenheden er helt ned til kajen. I alt skal der opføres 95 boliger, fordelt i fire bolig-blokke.

Mercantec - Viborg

Mercantec – Viborg

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har i samarbejde med Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg A/S,  Dansk Energimanagement & Esbensen A/S samt specialkonsulenterne Frie Jernbanekonsulenter og Niras projekteret Viborg baneby og gymnasium.

Holbæk Sportsby

ISC skal i samarbejde med totalentreprenør Morten C. Henriksen A/S, HM-Gruppen A/S, Kullegaard Arkitekter A/S, CSK Stålindustri A/S, OBH, Torkil Laursen A/S, Riis Akustik ApS, Kragh & Berglund A/S, Dish A/S projektere Holbæk SportsBy. Projektet omfatter svømmehal med 50×25 meter bassin, tilskuerfaciliteter, et lege- og undervisningsbassin samt terapibassin.

Greve Gymnasium

ISC har sammen med GPP arkitekter A/S i projekt-konkurrence vundet 1. præmie i konkurrence om en ny idrætshal, fitness- og studiefaciliteter til Greve Gymnasium. ISC varetager blandt andet for- og hoved projekt, udbud, kontrahering, projektopfølgning og fagtilsyn.

Frederiksbrygge – P-hus & Dagligvarebutik

Nordea Ejendomme har igangsat opførelsen af byggeprojektet ”Frederiks Brygge, P-hus & Dagligvare-butik”. Byggeriet er nybyggeri og skal fungere som P-hus som følge af stigende parkeringsbehov i hen-hold til lokalplanen samt opførelse af dagligvarebutik.

Sofieskolen i Bagsværd

Sofieskolen – fremtidens botilbud for børn og unge med autisme. Vundet i projektkonkurrence. Konkurrencen er udskrevet som et samarbejde mellem Sofieskolen, Sofiefonden, A. P. Møller Fonden og RealDania.

MTHHøjggaard Domicil

I de senere år har spændende tag- og facadekonstruktioner, opbygget af lette elegante stålkonstruktioner med direkte monterede glaspaneler, vundet indpas i dansk domicil byggeri. ISC har været en af pionererne i forbindelse med udarbejdelse af projekter for flere af de mest markante eksempler i Danmark, som er omtalt i det følgende.

Administrations bygning Odense havn

I forbindelse med opførelsen af Odins bro over Odense kanal, opføres der en kombineret administrations og servicebygning for Odense Havn. Bygningen skal derudover også fungere som havnekontor med brovagt da broen er bevægelig og skal åbne og lukke for passerende skibe.

Energi E2 Kontorhus

Energi E2 har opført et nyt domicil ud til vandfronten i Københavns Sydhavn. ISC har projekteret E2 domicilets imponerende atrium glasfacade mod havnen, bygningens måske mest markante element. Der er tale om den største rendyrkede stål/glas facade, der er opført i Danmark, i alt fem etager høj og 25 m bred.