BYGHERRERÅDGIVNING

ISC udfører bygherrerådgivning i forbindelse med udbud af byggeopgaver i totalentreprise. Bygherrerådgiveren er bygherrens repræsentant overfor totalentreprenøren.

Ved totalentreprise overlades såvel projektering som udførelse til totalentreprenøren og dennes rådgivere på grundlag af bygherrens krav og ønsker m.h.t. bygningens formål, arealbehov og kvalitetskrav m.v. som formuleres i et byggeprogram for opgaven.

ISC har stor erfaring indenfor bygherrerådgivning, hvor vi afhængigt af bygherrens behov bl.a.:

 • Vejleder om løsnings muligheder.
 • Vejleder om myndighedskrav, tilbudslov og aftalebetingelser.
 • Vejleder om bygherrens arbejdsmiljømæssige pligter i forbindelse med udførelsen.
 • Vejleder om byggeøkonomi og tilslutningsafgifter m.v..
 • Vejleder om valg af udbudsform.
 • Bistår med at definere og opstille bygherrens ønsker og krav i byggeprogrammet.
 • Formulerer tilbudsbetingelser og kontraktbetingelser.
 • Opstiller bygge- og anlægsbudget.
 • Indhenter tilbud og afholder licitation.
 • Gennemgår tilbud, indstiller valg af entreprenør.
 • Bistår ved kontraktforhandling og udarbejdelse af kontrakt.
 • Forestår bygherremøder i udførelsesfasen.
 • Foretager kontrol af totalentreprenørens ydelser og foretager mangelgennemgang.
 • Fører budgetkontrol.
 • Udfører endeligt byggeregnskab.
 • Udfører 1 års gennemgang.
 • Udfører 5 års gennemgang.