Byggeri

Rigshospitalet – Nordfløjen Fase 2

ISC Rådgivende Ingeniører A/S skal for Region hovedstaden projektere “Nordfløjen” på rigshospitalet i samarbejde med CREO Arkitekter A/S og 5E Byg A/S . (mere…)

Maritimt Aktivitets Hus, Røsnæs Rundt

Maritimt Aktivitets Hus, Røsnæs Rundt

Det Maritime aktivitetshus er en del af Projekt Røsnæs Rundt. (mere…)

Tværkajen Odense

Udviklingsselskabet CG Jensen og Fyns Erhvervs-revision lader udført nye boliger på Tværkajen i Odense. Beliggenheden er helt ned til kajen. I alt skal der opføres 95 boliger, fordelt i fire bolig-blokke.

(mere…)

Mercantec - Viborg

Mercantec – Viborg

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har i samarbejde med Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg A/S,  Dansk Energimanagement & Esbensen A/S samt specialkonsulenterne Frie Jernbanekonsulenter og Niras projekteret Viborg baneby og gymnasium.

(mere…)

Holbæk Sportsby

ISC har i samarbejde med totalentreprenør Morten C. Henriksen A/S, HM-Gruppen A/S, Kullegaard Arkitekter A/S, CSK Stålindustri A/S, OBH, Torkil Laursen A/S, Riis Akustik ApS, Kragh & Berglund A/S, Dish A/S projekteret Holbæk SportsBy. Projektet omfatter svømmehal med 50×25 meter bassin, tilskuerfaciliteter, et lege- og undervisningsbassin samt terapibassin.

(mere…)

Greve Gymnasium

ISC har sammen med GPP arkitekter A/S i projekt-konkurrence vundet 1. præmie i konkurrence om en ny idrætshal, fitness- og studiefaciliteter til Greve Gymnasium. ISC varetager blandt andet for- og hoved projekt, udbud, kontrahering, projektopfølgning og fagtilsyn.

(mere…)

Frederiksbrygge – P-hus & Dagligvarebutik

Nordea Ejendomme har igangsat opførelsen af byggeprojektet ”Frederiks Brygge, P-hus & Dagligvare-butik”. Byggeriet er nybyggeri og skal fungere som P-hus som følge af stigende parkeringsbehov i hen-hold til lokalplanen samt opførelse af dagligvarebutik.

(mere…)

Sofieskolen i Bagsværd

Sofieskolen – fremtidens botilbud for børn og unge med autisme. Vundet i projektkonkurrence. Konkurrencen er udskrevet som et samarbejde mellem Sofieskolen, Sofiefonden, A. P. Møller Fonden og RealDania.

(mere…)

MTHHøjggaard Domicil

I de senere år har spændende tag- og facadekonstruktioner, opbygget af lette elegante stålkonstruktioner med direkte monterede glaspaneler, vundet indpas i dansk domicil byggeri. ISC har været en af pionererne i forbindelse med udarbejdelse af projekter for flere af de mest markante eksempler i Danmark, som er omtalt i det følgende.
(mere…)

Administrations bygning Odense havn

I forbindelse med opførelsen af Odins bro over Odense kanal, opføres der en kombineret administrations og servicebygning for Odense Havn. Bygningen skal derudover også fungere som havnekontor med brovagt da broen er bevægelig og skal åbne og lukke for passerende skibe.

(mere…)

Energi E2 Kontorhus

Energi E2 har opført et nyt domicil ud til vandfronten i Københavns Sydhavn. ISC har projekteret E2 domicilets imponerende atrium glasfacade mod havnen, bygningens måske mest markante element. Der er tale om den største rendyrkede stål/glas facade, der er opført i Danmark, i alt fem etager høj og 25 m bred.

(mere…)

Gørlev Materielgård

Projektering af en ny materielgård i Gørlev på Vestsjælland bestående af 1575m2 bygninger har også været en spændende opgave for ISC. Materielgården indeholder mandskabsafsnit i to etager med bade og omklædningsfaciliteter, kontor, depoter og kantine.

(mere…)

Forum Faaborg

Eksisterende Forum Faaborg som er fra slut 1960’erne moderniseres, ombygges og tilbygges. Bygherre og dennes bygherrerådgiver har gjort et skitseforslag som er grundlaget for projektet.

(mere…)

ISC Huset – Esbjerg

I forbindelse med, at ISC’s afdeling i Borgergade, Esbjerg manglede plads, blev der i 2009 bygget en helt ny kontorbygning, der støder op til den gamle bygning på hjørnegrunden Borgergade/Jyllandsgade.

(mere…)

P-hus Sønderborg

Sønderborg Kommune har igangsat opførelsen af byggeprojektet ”P-Hus, Nørre Havnegade”. Byggeriet er nybyggeri og P-huset opføres som et led i realiseringen af Frank Gehrys masterplan for området.

(mere…)

Helikopter Platform Bornholm Hospital

Helikopterplatform – Bornholms Hospital

For at sikre mulighed for, at overføre akutpatienter til Rigshospitalet i København uden unødig og muligvis belastende omladning via ambulance, har Bornholms Hospital fået etableret en helikopterflyveplads med tilhørende standplads samt kontrolrumsbygning, i direkte tilknytning til hospitalet.

(mere…)

Ejby hallen

Opførelse af ny multihal på ca. 1250 m² beliggende ved Ejby i Glostrup Kommune. Hallen er dimensioneret ud fra en håndboldbane-størrelse, inkl. fri gangbredde på alle 4 sider. Hallen er desuden dimensioneret og indrettet til at sikre at Undervisningsministeriets fælles mål for idrætsundervisning kan opfyldes.

(mere…)

Støvring Rådhus

Sammenlægningen af kommunerne har medført at Rebild Kommune skulle have et nyt rådhus – som skulle placeres i Støvring. Det gamle Støvring Rådhus måtte vige pladsen og er nu erstattet af et nyt moderne byggeri, der udover rådhus også indeholder faciliteter for politi og andre sociale funktioner.

(mere…)

Transitprojektet, Københavns Lufthavn

Transithalsprojektet i Københavns Lufthavn var det første af en række større om- og nybygnings-projekter, der har gjort Københavns Lufthavn til en af de mest attraktive lufthavne i Europa. Transithalsprojektet giver en reel udvidelse af det eksisterende transitområde på 2.100 m2 og rummer et varieret udvalg af forretninger, samt en stor restaurant i forbindelse med et udsigtsområde til flyforpladsen.

(mere…)

Asnæscenteret

Asnæs Centret

ISC har været bygherrerådgiver på udvidelsen af det allerede eksisterende Asnæscenter, der er beliggende i Odsherred. Udvidelsen omfattede en 3 etages nybygning 9300 m2.

(mere…)

Bornholms Hospital – Scanner

Bornholms Hospital har fra Region Hovedstaden fik i 2012 bevilget indkøb af en MR-scanner. Hertil skulle etableres en helt ny bygning, idet der ikke kunne findes plads til scanneren i de eksisterende bygninger.

(mere…)

Bornholms Hospital – Energioptimering

ISC har været Bygherrerådgiver og har udarbejdet projektgrundlaget på et stort innovativt energispareprojekt på Bornholms Hospital. Bornholms Hospital modtog fra Region Hovedstaden en bevilling til udførelse af projektet, hvor der forventeligt kan spares omkring 500.000 kg CO2 pr. år med potentiale for en samlet driftsbesparelse på omkring 1.8 mio. kr. pr. år.
(mere…)

Kalundborg Materielgård

Da Kalundborg Kommune skulle have en ny materielgård til med tilhørende personalerum og administrationsbygning var ISC bygherrerådgiver på dette. Det involverede bygherrerådgivning i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram og rumskemaer, udbud, kontraktforhandling samt projektering og udførelse.
(mere…)

Sterling Hangar

Efter en pause på næsten 20 år blev der i 1989 opført en stor hangar i Københavns Lufthavn. Hangaren er opført for samtidig at kunne servicere tre Boeing 727 eller tre Boeing 757 eller én Boeing 767 i en vilkårlig kombination med to B-727 eller to B-757.

(mere…)

Husum skole

Med Københavns Kommune som bygherre har ISC i samarbejde med Wemmelund Arkitekter A/S renoveret og ombygget en fredet skole i Brønshøj.  Byggeprogram og detailprojektering er udført i samarbejde med Københavns Kommune og dennes brugergrupper.

(mere…)

Peder Vesselsgade skole

Med Københavns Kommune som bygherre har ISC i samarbejde med BBP Arkitekter A/S renoveret og ombygget en specialskole for børn med autisme på i alt ca. 2.500 m². Byggeprogram og detailprojektering er udført i nært samarbejde med Københavns Ejendomme og dennes brugergrupper.

(mere…)

Sundheds og Kvartershus – Aalborg Øst

Der er i 2011 – 2012 opført et nyt sundheds- og kvarters hus for Himmerlands Boligforening i Aalborg øst. Huset er på i alt 7.500 m2. Byggeriet er indrettet med lejemål til hovedsagelig helse – og sundhedsrelaterede funktioner som nu på denne måde bliver samlet i en toetages bygning på et centerstrøg tæt ved offentlig transport.
(mere…)

Science Center – Kalundborg Gymnasium

En 600 m2 eksisterende fløj på Kalundborg Gymnasium er blevet ombygget til et nyt og moderne undervisningsafsnit. Den nye afdeling indeholder 5 laboratorier til undervisning i fysik, kemi og biokemi.

(mere…)

Randers tekniske skole

Med Randers Tekniske Skole som bygherre har ISC Viborg, i samarbejde med KPF arkitekter A/S i Viborg, projekteret og opført en 4000 m2 stor nybygning til skolens HTX gymnasieuddannelse.

(mere…)

Skattecenter Skive

I forbindelse med opførelse af Skattecenter Skive´s nye domicil i udkanten af Skive har ISC forestået energirådgivningen.  ISC har været involveret allerede på et meget tidligt stadie og projektet er gennemført efter metoderne ”integreret design” hvilket betyder at der har været et meget tæt og tidligt samarbejdet mellem alle projektets parter.

(mere…)

Liselund – Demenscenter

I Liselund lige uden for Viborg har ISC bl.a. sammen med GPP arkitekter opført et helt nyt demenscenter for Viborg Kommune. Demenscenteret består af 60 boliger med fælles service arealer specielt indrettet til demente samt en centerbygning på i alt 6.300 m2.
(mere…)

Nykøbing Rørvig svømmehal

I de seneste år er det blevet meget populært i kommunerne at opføre nye svømmehaller til borgernes glæde. Dette er også tilfældet i Nykøbing Rørvig som i 2005 besluttede at opføre en ny svømmehal.

(mere…)

Servicecenter – DSB S-toge, Hundige

Det nye servicecenter i Hundige skal supplere de eksisterende klargørings-faciliteter i Taastrup, således at DSB S-tog for fremtiden kan levere deres kunder et endnu bedre S-togsprodukt i hverdagen.

(mere…)

TV2 Teglholmen

I slutningen af 2006 samledes TV 2’s aktiviteter på Sjælland herunder københavner-redaktionen, TV 2 Zulu, Charlie, Film og TV 2 Reklame i et stort, moderne mediehus på Teglholm Allé 16. Ejendommen, som giver et overvældende indtryk af lys og luft med udsigt til vandet er oprindeligt opført af MP Pension i år 2000.

(mere…)

Muncholm A/S

For MUNCHOLM A/S har ISC ydet rådgivning i forbindelse med introduktion af Hoesch Additiv Decke® på det danske marked. Hoesch Additiv Decke® indgår i et konstruktionssystem bestående af ståltrapezplader som blivende (malerbehandlet) forskalling for in-situ støbt jernbetondæk på stålbjælkelag.

(mere…)