Nyheder-2019

Levetidsforlængelse på Avedøreværket

Avedøreværket Blok 1 pågår i årene 2018 til 2023 en levetidsforlængelse for at sikre produktion af varme og el indtil 2033.

ISC skal for Ørsted A/S udarbejde de tekniske udbudsdokumenter for renoveringsarbejderne i LOT20 som består af betonarbejder, overfladebehandling af beton og stål, tag- og vinduesarbejder, døre og porte, inddækninger, facade- og fugearbejder. Der skal således gennemføres renoveringsarbejder på bl.a. skorsten, neutraliseringsbassiner, dozertunnel, fundamenter til fjernvarmerørbro, kulgårdsmur, aske- og kalksiloer, kulbro, vendetårn, samt renovering af tagplader og vinduer og udskiftning af døre og porte.

Dronningholmsvej i Svendborg

ISC skal for totalentreprenør CG Jensen A/S projektere et etagebyggeri bestående af 20 boliger, Bygherre er Miljø-Bo A/S.

Bygningen er beliggende på en særlig spændende grund med stor skråning og højt grundvand (artesisk).

Den nye bebyggelse skal udnytte dette, da den placeres ind i skråningen og henter inspiration fra træer og grønning.

Planen er at opføre omkring 20 lejligheder i parterre, stue og 1. sal og vil være fra 107 – 57 m2.

Illustration af Miljø Bo A/S (Archidea A/S)

Olieterminal i Frederikshavn

ISC Rådgivende Ingeniører A/S skal projektere en ny olieterminal i Frederikshavn for Bladt Industries A/S.

I tankbassinet skal der stå 11 lagertanke, som måler op til 25 meter i højden og som skal kunne rumme 74.400 kubikmeter produkt.

Under hele tankbassinet skal der lægges en PE-membran for at sikre eventuelle lækager ikke slipper ud til omgivelserne.

Der skal også etableres underjordiske 2 betonkanaler der fører produktrørene under kajgaden ud til hver af de 2 kajpladser.

ISC har stået for layout af hele rørprojektet. Ligeledes har ISC assisteret med processen for import og eksport af produkter. ISC har også stået for projektering af tankfundamenter og andre betonkonstruktioner. I byggefasen har ISC assisteret med byggeandragende mv.

Arbejdet er påbegyndt og den nye olie terminal forventes færdig i efteråret 2020.

Foto: AK83 Arkitekter

Havnebusstoppesteder – København

I dag betjener havnebusserne 520.000 passagerer årligt. Det vurderes, at etablering af de fire nye stoppesteder vil øge antallet af årlige passagerer med 430.000 til i alt 950.000.

Med forlængelsen af havnebusruten skabes to nye forbindelser på tværs af havnen mellem henholdsvis Nordhavn/Østerbro og Refshaleøen samt Enghave Brygge og Islands Brygge Syd. Samtidigt med at ruten for havnebusser forlænges til Nordhavn udskiftes de eksisterende havnebusser til elektrisk drift.

Der etableres 2 ladestationer, ved Teglholmen og ved Orientkaj. De nye forbindelser vil være til gavn for cyklister og gående mellem områderne samt øge attraktiviteten af de respektive byudviklingsområder.

De fire nye stoppesteder skal placeres således:

  • Orientkaj
  • Langeliniekaj
  • Enghave Brygge
  • Islands Brygge Syd.

Lille Langebro

Gang- og cykelbro over inderhavnen i forlængelse af Vester Voldgade lidt syd for langebro. Den er udført som en dobbelt svingbro, der er momentstiv i midten.

Broen bliver en del af Det Grønne Cykelrutenet og Havneruten og skal skabe bedre vilkår for fodgængere og cyklister samt bringe byen og havnen tættere på hinanden.

Broen ligger, hvor den oprindelige Langebro lå fra slutningen af 1600-tallet og indtil begyndelsen af 1900-tallet. Med broen skabes en rekreativ, grøn og historisk forbindelse, der strækker sig fra Ørstedparken via Vester Voldgade til Christianshavns Voldanlæg og videre ud til Holmen.

Det bærende system er et afstivet pladedæk der bæres af to trekantede dragere der snor sig i broens længderetning.

De to svingfag er understøttet af en 3-radet rulle drejekrans med indvendig fortanding. Den momentstive forbindelse i midten er udført med 4 stk. 650 tons hydrauliske cylindere. Der er 4 stk. krøjedrev til hvert svingfag på hver 15 kW.

Rådgiverens rolle:

  • Projektgranskning af projektmateriale for brooverbygning og mekaniske installationer
  • Bygherre tilsyn under fremstilling inkl. FAT, montage og indkøring.

Fotos: Billede 1 fra RealDania

Rejsegilde – Terapihaven Møllebæk i Kolding

Kolding Kommune etablerer en kommunal terapihave for at kunne tilbyde borgerne en naturbaseret terapi til bl.a. stressramte borgere. ISC er totalrådgiver for Kolding Kommune på projektet, som er budt ud i hovedentreprise.

(mere…)

Rejsegilde for Rigshospitalet – Nordfløjen Fase 2

Onsdag den 12/6 2019 var der rejsegilde på Rigshospitalets Nordfløjen Fase 2. Byggeriet tager hastigt form, og håndværkerne er traditionen tro blevet fejret ved et rejsegilde på byggepladsen.

Nordfløjen Fase 2 udgør ca. 10.500 m², og er en del af det samlede Nordfløjsbyggeri og rummer Nationalt Videnscenter for Demens, Neuro Research Unit, Neurokirurgisk Ambulatorium, Neuro-muskulær Klinik samt ambulatorier og kontorer for Øre-Næse-Hals afdelingen.

Nordfløjens fase 2 forventes indflytningsklar i løbet af 2020.

Totalentreprenør: 5E Byg A/S
Arkitekt: CREO Arkitekter A/S
El & Medicinske luftarter: Balslev Rådgivende Ingeniører A/S
HVAC mv.: ISC Rådgivende Ingeniører A/S
Bærende konstruktioner: ISC Rådgivende Ingeniører A/S

ISO Ledelsessystem- og DnV certifikater til ISC

ISC har opnået certifikater på ledelsessystemet efter de seneste udgaver af ISO-standarderne

ISC har således fået certificeret kvalitetsledelsessystemet i henhold til ISO 9001:2015

Herudover har ISC fået certificeret miljøledelsessystemet i henhold til ISO 14001:2015 og arbejdsmiljøledelsessystem i henhold til ISO 45001:2018

ISC er dermed et af de få firmaer i Danmark som har alle 3 certifikater.

Indvielse af København-Ringstedbanen

Danmarks første højhastighedsjernbane, de 60 km fra København H til Ringsted via den nye station Køge Nord blev indviet d. 31.5. af H.K.H Kronprins Frederik.

I arrangementet, der omfattede VIP-tog fra København H til Køge Nord, taler og den officielle indvielse, deltog en lang række gæster, der har været involveret i projektets gennemførelse i form af projektering og bygge- og anlægsarbejder.

Blandt de mange gæster var en lille skare fra ISC, der som bekendt har stået for projekteringen af broen TP30, der med en længde på 520 m og sit spektakulære innovative design er en markant del af banestrækningen.

TP30, der fører jernbanen over det store motorvejskryds ved Vallensbæk, kan hver dag nydes af de tusindvis bilister, der dagligt benytter motorvejen.

På billederne ses det festligt pyntede tog samt H.K.H. Kronprins Frederik sammen med Banedanmarks Anlægschef Jette Aagaard, der tydeligt er glad for projektet.

Du kan læse mere om TP30 broen her

Foto 1 & 2: Banedanmark

ISC modtog IABSES Konstruktionspris for TP 30 Jernbanebro

Den 25. april modtog ISC den præstigefyldte IABSE Konstruktionspris 2018 for TP 30 jernbanebro – en del af den nye Ringstedbane ved Vallensbæk som er projekteret af ISC Rådgivende Ingeniører A/S.

(mere…)

Sti- & Vejbroer til Københavns Inderhavn

For CG Jensen A/S har vi den seneste årrække detailprojekteret og udført værkstedstegninger til et større antal sti- og vejbroer til Københavns Inderhavn. (mere…)

Northwester 2 Substation Topside Load Off

Northwester 2 Substation Topside har forladt Gdansk i Polen, og er på vej til Aalborg hvor Bladt Industries vil forsætte arbejdet i form af bl.a. el installationer. (mere…)

ISC på DSE messe

ISC Rådgivende Ingeniører A/S var d. 10 – 11 april ude ved den årlige DSE Messe på DTU i Lyngby. (mere…)

Lille Langebro ankommet til Københavns Havn

Tirsdag d. 2 Apil 2019 ankom de fire broelementer til Lille Langebro i Københavns Havn. Broelementerne er blevet fragtet hele vejen fra Rotterdam på en pram. Med sine 73 meters højde ragede kranskibet Hebo-Lift 9 godt op i Københavns Havn, da den løftede brofagene til Lille Langebro på plads. Forbipasserende kunne følge arbejdet fra første parket på den store Langebro. (mere…)

Topside til EnBW Albatros Offshore Substation installeret

Topsiden til EnBW Albatros Offshore substation blev installeret den 26. marts, 2019. En heavy Lift Jack-Up Vessel (HLJV) Pacific Ospray lastede topsiden i Rotterdam, Holland. På dens endelig placering i den tyske bugt løftede HLJV Innovation topsiden på fundamentet ( monopælen TP) og overgangsstykket. Topsiden vejer i alt 792 tons. (mere…)

Rejsegilde -Søndre Skole i Viborg

Mandag den 25. februar 2019 var der rejsegilde ved ​”Søndre Skole i Viborg”.

ISC er med i opgaven, som omfatter en udvidelse med 3 nye bygninger til mellemtrin og udskoling – 1.317 m² nybygning og 4.572 m² ombygning.

Det forventes at byggeriet står færdigt i 4. kvartal 2019.​

Opgaven udføres i samarbejde med CREO Arkitekter.

Den nye banebro – ”hærvejsbroen” er åbnet

Den 28. januar 2019 blev Hærvejsbroen i Viborg taget i brug. Åbningen blev markeret med et offentligt arrangement og en tale fra Viborgs borgmester Ulrik Wilbek.

(mere…)

ISC tildeles rammeaftale med Vejdirektoratet

ISC tildeles rammeaftale med Vejdirektoratet om in-house konsulenter med projekt- og fagprojektledelse. (mere…)

IABSE Konstruktionspris 2018 går til TP 30 jernbanebro

TP 30 jernbanebro – en del af den nye Ringstedbane ved Vallensbæk– projekteret af ISC Rådgivende Ingeniører A/S, er blevet tildelt den præstigefyldte IABSE Konstruktionspris 2018. Broen er 512 m lang og opført som del af en totalentreprise for Bane Danmark i et konsortium bestående af, CG Jensen, Barslund og Krilov arkitekter med ISC Rådgivende Ingeniører A/S som rådgivere.

(mere…)