Central Security Check udvidelse i Københavns Lufthavn

2018-01-23

Den nye Central Security Check udvidelse er klar til at blive indviet. Byggeudvidelsen er udført hen over landside med kælder under forpladsen og tre overliggende etager. Det samlede byggeri omfatter 5000 m2 med yderligere 1200 m2 ekstra til terminal 3 West, der udfylder ”hullet” mellem terminal 3 og den nye terminal CSC udvidelse.

ISC har stået som totalrådgiver for den nye udvidelse af CSC bygningen i Københavns Lufthavn. Antallet af kontrolspor på første etage er udvidet fra 20 til 25, og skal sikre tilstrækkelig kapacitet til at håndtere de 40 mil. passagerer med en maks. ventetid i peak time på ca. 10 min.

Der er tale om en yderst kompliceret opgave, dels fordi lufthavnen skal være i drift 24/7 i alle byggeriets faser, dels fordi man installationsmæssigt arbejder med ny køling, vand, varme og el i lufthavnens centrale kompleks.

Det samlede byggeri  på startede i 2015 og Central Security Check delen indvies den 7. februar 2018, medens komplekset som helhed vil blive færdiggjort den 1. maj. Den samledes anlægssum er på ca. 400 mil. DKK.

DEL