LOKATION

Den Danske Nordsø sektor

KLIENT

Maersk Oil

BYGGEÅR

2003-2005

PARTNERE

N/A

Den seneste platform i Dan-feltet i Nordsøen er installeret for at kunne øge injektionen af 300 bar søvand i Dan og Halfdan felterne og dermed holde trykket af olieproduktionen oppe.

Dan-feltet er forsynet med procesanlæg til separering af olie, gas og vand fra de eksisterende Dan FF brønde. Vandet behandles og sendes derefter i havet. Gassen komprimeres herefter til brug for gasløft i brøndene.

Dan FG består af en topside på 6.800 t, der er understøttet af en 4-benet jacket med 3 hoveddæk. Når olie, gas og vand kommer op fra en af de 20 produktionsbrønde, er det nye modul installeret med faciliteter til at skille de 3 dele ad og rense saltvandet.

Dan-feltet er det ældste og mest givtige felt i den danske sektor. Det har produceret siden 1972 og det har til dato stået for 30 % af den producerede olie. Topside-konstruktionen understøtter en flare boom, som har en spidshøjde på 132 m over vandoverfladen. På platformen er installeret turbiner med en samlet kraftforsyning på 55 MW til procesanlægget.

Topside-konstruktionen er fremstillet i Singapore og er transporteret med en såkaldt heavy-carrier via Suezkanalen til Nordsøen.

Efter et par dage med venten på godt vejr blev den 6.800 ton tunge behandlingsplatform hejst på plads på den forinstallerede, 4-benede jacket konstruktion ved hjælp af verdens største flydekran, der kan løfte 2 x 7.000 ton, fra det italienske firma Saipen.

Det er udviklingen i løftekapaciteten offshore de sidste 10-15 år, der har muliggjort denne effektive form for opbygning af oliefelter med få løft.

Topside-konstruktionen for Dan-FG har taget ca. 2,5 år at konstruere og fremstille.

På de andre felter i Nordsøen, Gorm og Skjold, arbejdes der også med vandinjektion og betydelige mængder vand i den producerede væske, der hentes op gennem brøndene understøttet af gasløft.

LOKATION

Den Danske Nordsø sektor

KLIENT

Maersk Oil

BYGGEÅR

2003-2005

PARTNERE

N/A


Halfdan NØ Gas Via Tyra Vest

Halfdan NE gasforekomsten og den tiltagende liberaliseringen af det Europæiske gassalg initierede en aftale mellem DUC og DONG Naturgas om etableringen af en 26”-99 km gaseksport linie. Forbindelsen går fra dansk sektor til Holland via NOGAT F3 platformen i Hollandsk sektor med Mærsk Olie og Gas AS som operatør.

Halfdan BD

Halfdan-feltet i den danske Nordsø sektor er blevet udvidet med platformen Halfdan BD og Halfdan B feltet er nu opgraderet til bemandet operation med kontrolrum. Udbygningen sker for at kunne håndtere en kontinuerlig udvinding af oliereserver med et øget vandindhold.

Dan FG

Den seneste platform i Dan-feltet i Nordsøen er installeret for at kunne øge injektionen af 300 bar søvand i Dan og Halfdan felterne og dermed holde trykket af olieproduktionen oppe.

Dai Hung Mid Depth Buoys

På store vanddybder anvendes sædvanligvis flydende platforme (såkaldte semisubmersibles) til boring og -udvinding af olie og gas. Dette er tilfældet i Dai Hung oliefeltet, der ligger i Block 05-01a, ca. 250 km fra Vietnams kyst.

Nini East

I sommeren 2009 blev Nini East A platformen installeret som satellit-platform til Siri. Nini East A er en ren produktionsplatform der producerer til Siri. Siri platformen og de omkringliggende platforme opereres af DONG Energy A/S.

Tyra platform

Tyra Sydøst B Platform

I sommeren 2014 blev Tyra Sydøst B platformen installeret på 4-benet jacket som en bro-forbundet satellit platform ved siden Tyra Sydøst A platformen. Installationen af Tyra Sydøst B platformen og broen vil vedligeholde og øge produktionen fra Tyra Sydøst reservoiret, samt skabe fremtidig mulighed for indvinding af olie og gas fra Nana reservoiret.

Halfdan NØ Gas Via Tyra Vest

Halfdan NE gasforekomsten og den tiltagende liberaliseringen af det Europæiske gassalg initierede en aftale mellem DUC og DONG Naturgas om etableringen af en 26”-99 km gaseksport linie. Forbindelsen går fra dansk sektor til Holland via NOGAT F3 platformen i Hollandsk sektor med Mærsk Olie og Gas AS som operatør.

Halfdan BD

Halfdan-feltet i den danske Nordsø sektor er blevet udvidet med platformen Halfdan BD og Halfdan B feltet er nu opgraderet til bemandet operation med kontrolrum. Udbygningen sker for at kunne håndtere en kontinuerlig udvinding af oliereserver med et øget vandindhold.

Dan FG

Den seneste platform i Dan-feltet i Nordsøen er installeret for at kunne øge injektionen af 300 bar søvand i Dan og Halfdan felterne og dermed holde trykket af olieproduktionen oppe.

Dai Hung Mid Depth Buoys

På store vanddybder anvendes sædvanligvis flydende platforme (såkaldte semisubmersibles) til boring og -udvinding af olie og gas. Dette er tilfældet i Dai Hung oliefeltet, der ligger i Block 05-01a, ca. 250 km fra Vietnams kyst.

Nini East

I sommeren 2009 blev Nini East A platformen installeret som satellit-platform til Siri. Nini East A er en ren produktionsplatform der producerer til Siri. Siri platformen og de omkringliggende platforme opereres af DONG Energy A/S.

Tyra platform

Tyra Sydøst B Platform

I sommeren 2014 blev Tyra Sydøst B platformen installeret på 4-benet jacket som en bro-forbundet satellit platform ved siden Tyra Sydøst A platformen. Installationen af Tyra Sydøst B platformen og broen vil vedligeholde og øge produktionen fra Tyra Sydøst reservoiret, samt skabe fremtidig mulighed for indvinding af olie og gas fra Nana reservoiret.

Maersk Drilling XLE rigs

Maersk Drilling XLE rigge er en serie af fire ultra hårde miljø jackup borerigge. boreriggene blev leveret fra skibsværfter i Fjernøsten og transporteret til Norge til opstart for installation af selskabsudstyr.  

Maersk Drilling JU-rig

YME-feltet i Norge blev ombygget i 2008-2010 af Talisman. En lagertank blev placeret på havbunden 95m under havets overflade. En OD 5m caisson, der beskytter fremtiden 9 ledere, der er forbundet til tanken, forlænget 25m over havets overflade. Den eneste anvendelige overfladeinstallation var et 10-til-10 meter brøndhoveddæksel.