Demenscenter i Liseborg, Viborg

2007-02-13

ISC har sammen med GPP Arkitekter A/S i Århus vundet totalrådgivningskonkurrecen vedrørende et nyt demenscenter i Viborg. Det 6.300 m2 store byggeri, som skal stå færdigt ultimo 2008, består af 60 boliger med servicearealer, samt et videncenter. Anlægsudgifterne er 125 mio. inkl. moms.

Uddrag af dommerbetænkningen:
Det er bedømmelsesudvalgets vurdering, at især forslaget udarbejdet af GPP og ISC, udnytter programmets muligheder, både arkitektonisk, funktionelt og teknisk. Det er således det forslag, som i dets bearbejdning ligger bedst i forlængelse af bygherrens værdigrundlag og det øvrige udbudsmateriale. Forslaget har bearbejdet programmet på en måde, som understøtter bygherrens intentioner om et godt byggeri for demente, hvor styringen af økonomi, tid og kvalitet og projektorganisationen underbygger dette.

Bygherrerådgiver: KPF Arkitekter A/S, Viborg
Bygherre: Viborg Kommune

yderligere information:

Eystein Poulsen
Bygningskonstruktør
ISC Rådgivende Ingeniører A/S
tlf 35278800
info@isc.dk


NYHEDER 2007

Horsens Bycenter

2008-11-12

Cementfabrikker

2007-09-29

Skejby sygehus

2007-09-28

Amager Metro

2007-09-25