We are always in search of new competent and dedicated colleagues,
We currently have the following open positions at our offices in Denmark and New Zealand.

Open positions

København

Konstruktionsingeniør – Offshore

Vi har travlt i vores offshore afdeling, substructures og søger en konstruktionsingeniør eller geotekniker til vores offshoreafdeling på Østerbro i København med kompetencer og interesse indenfor offshore konstruktioner. (more…)

København
Ansøgningsfrist
15-01-2020

Kalundborg

Ingeniør med erfaring i kloak og anlæg

ISC i Kalundborg får travlt til næste år og vi søger en ny medarbejder til projektering og tilsyn indenfor kloak- og anlægsopgaver.

Du vil komme til at arbejde med:

  • Projektering af ledningsanlæg i og over jord
  • Projektering af interne veje og belægninger
  • Fagbeskrivelser
  • Tidsplanlægning
  • Mængdeopgørelser
  • Fagtilsyn
  • Byggeledelse

Du kommer til, at arbejde i en afdeling med dygtige kolleger med en bred faglig viden og kan se frem til mange spændende og varierende projekteringsopgaver inden for bl.a. industribyggeri, kontor- og erhvervsbyggeri, uddannelsesbyggeri samt boligbyggeri.

Vi søger en ingeniør med erfaring. og vi forventer, at du er uddannet ingeniør på diplomingeniørniveau med erfaring, gerne fra rådgivende ingeniørvirksomhed og at du har gode kommunikationsevner i skrift og tale, samt er fortrolig med IT på brugerniveau.

Du skal være erfaren med brug af AutoCad og gerne også Revit.  Du skal være fagligt interesseret, ansvarsbevidst og målbevidst.

Vi tilbyder attraktive løn- og ansættelsesforhold med flere gode ordninger tilknyttet og et job i en organisation med en flad ledelsesstruktur, der er præget af en uformel omgangstone.

Forventet start                          2020-03-01 eller efter aftale

Send din ansøgning, CV og eksamenspapirer mrk. ”Ingeniør, Kalundborg” til mha@isc.dk

Kalundborg
Ansøgningsfrist
15-01-2020

Copenhagen

Bygningskontruktør/Teknisk designer, offshore konstruktioner

Vi har travlt her på kontoret i København og har derfor brug for en dygtig Bygningskonstruktør. Den primære arbejdsopgave er opbygning og konstruktion af offshore projekter i 3D programmer som CATIA 3D og generering og dress-up af 2D tegninger fra 3D model i AutoCAD 2D.

(more…)

Copenhagen
Ansøgningsfrist
31-01-2020

Career

Hos ISC er vi altid parate til at ansætte nye kvalificerede medarbejdere – både nyuddannede og erfarne i alle vore afdelinger.

Vi byder på opgaver der er særdeles varierede, både med hensyn til indhold, faglig spændvidde, sværhedsgrad, varighed – alt sammen noget der i høj grad gør hverdagen selvmotiverende.
Send en ansøgning med CV, eksamenspapirer mv. til mha@isc.dk

Job at ISC

Hvad er det så, der gør ISC til så attraktiv en arbejdsplads for os, der er her? Et svar er: Variation og selvmotivering. Hos ISC er opgaverne særdeles varierende, både med hensyn til indhold, faglig spændvidde, sværhedsgrad og varighed – et forhold, der i høj grad medvirker til at gøre hverdagen selvmotiverende.

Nogle gange sidder man alene med en lille opgave, enten fordi det er en lille opgave, eller fordi det er en specialist­opgave. Andre dage er man del af en større projektgruppe­ bemandet med både danske og udenlandske fagspecialister inden for anlægsarbejder, konstruktioner og installationer – på land eller off-shore.

Den ene dag foregår arbejdet hjemme på tegnestuen, den næste dag er det ude i "marken", enten bogstaveligt i forbindelse med tilsynsopgaver eller i forbindelse med kontakt og møder med bygherrer eller arkitekter.

Denne udadvendte del af arbejdet er altid inspirerende og udfordrende, fordi alle bygherrer og deres virksomheder har deres eget spændende særpræg og egen kultur, som det er vigtigt at kunne fange, både i teknisk henseende og i omgangsform for at det aktuelle projekt kan blive helt rigtigt.

Og det uanset om virksomheden fremstiller små dimser eller store skibe, om der skal repareres busser eller fly, om der skal fremstilles cement eller røgen fra cementfabrikationen skal renses, om der skal bygges små huse i Vestsjælland eller kæmpe fabrikker i Sydøstasien, om der skal hentes olie og gas op fra Nordsøen eller renses vand på Grønland eller om vi "bare" skal helt ind til benet i forståelsen af, hvordan en lufthavn eller et luftfartsselskab fungerer – hver for sig og sammen.

Tilsvarende er samarbejdet med vore dygtige arkitekter med deres musiske og kreative indgangsvinkel til en opgaves løsning en inspirerende – og nødvendig – modpol til ingeniørens tørre beregninger, når teknik og æstetik skal gå op i en højere enhed – dér, hvor det er rigtig sjovt.

Den stadige vekslen mellem danske og udenlandske opgaver giver mulighed for at teste sprogkundskaberne. De er helt nødvendige i forbindelse med udstationering i kortere eller længere tid, ofte til eksotiske områder med en fremmed kultur og helt andre tekniske og økonomiske præmisser for arbejdet og endda med det ansvar det giver at repræsentere ikke blot ISC, men i realiteten også Danmark og danske traditioner i det fremmede.

Og som et lille kuriosum: På en tilsynstur til Mongoliet fik en medarbejder – som det er skik og brug på de kanter – foræret en hest. Den har vi endnu – den står i Mongoliet og venter på, at der igen kommer en ISC-medarbejder forbi.

Hos ISC er det faglige miljø stærkt, omfattende og virkelig inspirerende.

Vi har mange, der er blevet specialister i de mest finurlige emner, og da hele vores organisation er bygget op som et samlet hele – det vil sige uden egoistiske resultatcentre – er der en udbredt vilje og evne til at dele ud af den erhvervede viden.

Når antallet af medarbejdere i en virksomhed vokser fra en lille håndfuld til flere hundrede, bliver virksomheden i stigende grad et spejl af samfundet med alle samfundets elementer repræsenteret.

I ISC forstår vi, hvad der skal til for at få vores samfund til at fungere, og vi forstår, at det er de samme ting, der skal til for at få en virksomhed til at fungere.

Resultatet er, at i ISC er vi gode kolleger. Vi taler pænt til hinanden og respekterer hinandens forskelligheder – faglige, menneskelige og kulturelle – i en forståelse for, at alle er en del af helheden og bidrager med det, der er deres speciale – til fælles bedste.

Vi kommunikerer godt, og vi kan spørge hinanden til råds om alt - både på det personlige plan og på det officielle plan. Med ugentlige elektroniske nyhedsbreve og selvfølgelig via intranet og regelmæssige orienteringsmøder kender alle hele tiden firmaets puls.

Vi kan snakke om meget andet end teknik. Vi kan løbe, spille badminton, bowle sammen – og vi kan drikke en øl sammen en gang imellem efter arbejdstid, og vi kan feste og møde alle dem, vi godt kender, men ikke ser til daglig.

Og vi hjælper hinanden, hvis det er det, der er behov for.

Og vi ved, at ISC hjælper os, hvis sygdom rammer os.

Kort sagt – vi er et godt team – og vi har en god coach.

Problemer? Selvfølgelig er der det, når mange mennesker skal arbejde sammen og projekter skal afleveres til tiden – hele tiden – men dem der er, er få og små, og dem løser vi som alle vore andre opgaver – hurtigt, effektivt og uden råben og skrigen og store armbevægelser. Men sammenholdet er der og ansvarsfølelsen, og så er der stoltheden over at være med til at skabe noget og se resultatet.

Så det er godt at være ISC'er.