Fra januar 2020 er den kommunale tekniske byggesagsbehandling erstattet af nye certificeringsordninger. Her skal den certificerede statiker og brandrådgiver kontrollere og dokumentere overholdelse af krav til bærende konstruktioner og bygningers indretning, således at den valgte løsning lever op til reglerne i Bygningsreglementet 2018.

Certificeringen følger den certificerede statiker/ brandrådgiver uanset ansættelsesforhold, og er derved personlig.

Statikere og brandrådgivere kan, alt afhængig af deres kvalifikationer og kompetencer, certificeres til konstruktionsklasse 2, 3 & 4 henholdsvis brandklasse 2, 3 og 4; eller til at foretage 3. partskontrol.

ISC kan i denne uge præsentere endnu en certificeret statiker.

René Hemmingsen har netop modtaget sin bedømmelsesrapport samt certifikat og kan hermed kalde sig certificeret statiker til konstruktionsklasse 2.

ISCs Thomas Kvolbæk Rasmussen, som hidtil har fungeret som Anerkendt Statiker under den tidligere ordning, har siden årsskiftet 2020 været certificeret til højeste niveau; KK Tredjepartskontrol.

ISCs Martin Thaarup bestod tidligere på året bedømmelsesprøven og fungerer som certificeret brandrådgiver til brandklasse 2.


Latest news

New Education Center for Bispebjerg Hospital

2020-10-16


Architecture Award 2020 Viborg goes to The  Midtown  Gymnasium and The Hærvejs Bridge

2020-09-29


ISC kan i denne uge præsentere endnu en certificeret statiker.

2020-09-24


Total E&P Danmark A/S has awarded a major contract to ISC for the provision of services for Mechanical Completion & Commissioning Planning “Completion Database Preparation and Administration” for the Tyra Redevelopment Project. “

2020-03-19