LOCATION

København, Danmark

CLIENT

Københavns kommune

BUILDING PERIOD

2009-2010

PARTNERS

Hvidt & Mølgaard A/S

ISC har som vinder af projektkonkurrencen “Etablering af en vejbro over Teglværksløbet mellem Sluseholmen og Teglholmen” der blev udbudt af Københavns Kommune, stået for projektering og opførelse af Teglværksbroen.

Ønsket fra Københavns Kommunes var overordnet set, at Teglværksbroen skulle skabe en attraktiv trafikal forbindelse mellem Sluseholmen og Teglholmen i de næste mange år. Broen skulle designmæssigt indgå som en naturlig del af de arkitektoniske rammer på Sluseholmen og Teglholmen samt de maritime rammer i Teglværksløbet. Broen skulle således bidrage til og understøtte disse rammer som et karakterfuldt element for lokalområdet.

Klapbroen som er designet af ISC er udformet med en variabel højde således at den frie gennemsejlingshøjde i klapfaget i lukket tilstand overalt er over 3 meter. Broen har en samlet længde på 97 m og fagvidderne for broerne udgøres af 3 fag på 19,6 m, placeret omkring klapfagsåbningen samt to sidefag på 19,1 m. Sidefagene er udført som kontinuerlig pladebro i forspændt beton. Klapfagsspændet på de 19,6 m giver en fri gennemsejlingsbredde på 15 m.

Klapfagskonstruktionen er udført med en utraditionel enkel pylonkonstruktion der er forbundet med et ankerstag og et forstag til klappen. Ankerstaget er forsynet med en hydraulisk cylinder der i oplukningssituationen trækker klapfaget op i øverste position via forbindelsen til en skråtstillet pylon over det ene gennemsejlingsfags understøtninger og et skråstag der strækker frem til over klapfaget midte.

ISC har været totalrådgiver på opgaven har stået for:

– Projekteringsledelse
– Registrering og opmåling af eksisterende forhold
– Analyse af påsejlingsrisiko- og kræfter
– Projektering (Dispositionsforslag, Forprojekt, myndighedsprojekt og hovedprojekt)
– Udarbejde plan for sikkerhed og sundhed
– Udarbejde planer for trafikregulering
– Udarbejde udbudsmateriale og forestå udbud
– Tilbudsvurderinger af entreprenør tilbud
– Miljøydelser
– Projektopfølgning

LOCATION

København, Danmark

CLIENT

Københavns kommune

BUILDING PERIOD

2009-2010

PARTNERS

Hvidt & Mølgaard A/S


Enghave Station

The Copenhagen city rail is characterised by an intensive use every day by many people, to whom this connection is a necessary part of the daily transport to and from work – or just to and from the City.

Railway Bridges at Kopmannebro, Sweden

The Swedish Railway Authorities, Western Region (Banverket, Västre Region), have had two new bridges built on the rail line from Aamaal to Mellerud along the shore of the lake Vänern. The two new bridges replace the existing worn out bridges crossing the canals of Dalslands-Kanal and Gamla Segelleden respectively.

Mestervig Airport

The AFIS Tower built in Mestersvig Airport in Northeast Greenland in 1977, was a special challenge as it had to be built in just 3 months during the summer time to late October. The tower was designed as “builder’s element kit” which had to be transported to Mestersvig Airport by the one ship that arrived to the East coast every summer.

Service Centre – Hundige, Denmark

The new service centre in Hundige supplements the existing operational preparation facilities in Taastrup, in such a way that DSB city trains in the future are capable of delivering a better city train product for their passengers.

Baldersbrønde Pedestrian Steel Bridge

ISC has for the Municipality of Høje Taastrup designed a new pedestrian steel bridge crossing Roskildevej at Baldersbrønde. The original steel bridge was hit by a truck where the driver had forgotten to lower the crane. Thus a replacement of the bridge was necessary.

Pedestrian Bridges, Gladsaxe Ring Road And Fredericia

The pedestrian bridge crossing Gladsaxe Ring Road next to Buddinge has been established to obtain a safe way to Gladsaxe Senior School. Gladsaxe Ring Road is a four-lane road with a central strip, which is why the bridge is carried out with a span of 2 x 17 m.

Path and Road Bridges for the Inner Harbour in Copenhagen

For CG Jensen A/S har vi den seneste årrække detailprojekteret og udført værkstedstegninger til et større antal sti- og vejbroer til Københavns Inderhavn.

Lille Langebro

Gang- og cykelbro over inderhavnen i forlængende af Vester Voldgade lidt syd for langebro. Den er udført som en dobbelt svingbro der er momentstiv i midten.

“Hærvejsbroen” – Viborg Banebro

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har i samarbejde med Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg A/S,  Dansk Energimanagement & Esbensen A/S samt specialkonsulenterne Frie Jernbanekonsulenter og Niras projekteret Viborg baneby og gymnasium.

Dalbro - Tvis Å

Dalbro – Tvis Å

I sommeren 2015 vandt ISC/Per Aarsleff opførelsen af Dalbroen over Tvis Å i totalentreprise. Broen er en del af Vejdirektoratets igangværende motorvejsbyggeri på strækningen Herning-Holstebro.

TP30 Ringstedbanen

ISC har projekteret Danmarks første komposit jernbanebro. Broen er en 512 meter lang jernbanebro og en del af Banedanmarks nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted.

Odins Bridge

The new bridge crossing the Odense Canal on the island Funen Denmark is named Odins Bridge. Odin was a god in Nordic mythology and gave the name to the city of Odense. The bridge has closed a long missed gap in the infrastructure of the road system surrounding Odense which is the third largest city in Denmark.

6 Bridges To The Island Of The New Opera House, CPH

The Dock Island by the Naval Shipyard used to belong to the Danish Naval Fleet. In connection with the plan for locating the new Opera House, the Dock Island was separated from the adjacent islands called the South Island and the North Island by 2 artificial canals.

North River Bridge, Thule

The new North River Bridge is supposedly the most northerly built bridge of that size at the latitude of 77°. The bridge with 60 m span crosses the North River, which runs parallel with the runway in Thule Airport. The bridge replaces a shorter 23 m span truss bridge, which was destroyed during a flood in the autumn of 2001.

Bus Maintenance Centre Ballerup

The bus maintenance centre located in Ballerup north of Copenhagen, has a capacity to handle and park approx. 80 busses. The building comprises of a bus maintenance shop, bus cleaning facilities, a storage, an administration and canteen building and a centre hall, all of them including a basement.