ISC Rådgivende Ingeniører skal i samarbejde med CREO Arkitekter, Ejendomsselskabet Damsager P/S og JAJA Architects stå for et fremtidigt botilbud i Hareskoven for børn og unge med autisme.

Forslaget har taget udgangspunkt i den nuværende bygning med to længer, som danner en tydelig ankomstsituation og samtidig skærmer botilbuddet fra vejen og naboerne.

De to længer åbner sig op mod sydvest og de grønne omgivelser og skaber rammerne for fantastiske udeområder i direkte forbindelse med Hareskoven. Beboerne, der skal bo på det nye boltilbud, skal først og fremmest føle sig hjemme. Hjemmefølelsen er et vidt begreb, men tryghed, nærhed og veltilpassede rum er centrale temaer, hvor hjemme også hænger sammen med noget det er ens eget, noget man kun deler med sine nærmeste.

Som fokuspunkter i bebyggelsen – fra hovedindgangen, til fællesfunktioner og stuerne – arbejder vi med større åbninger til de grønne omgivelser samt store ovenlys-kassetter, der giver et smukt lysindfald i centrale dele af bygningen. Variationer i lysmængde og lofthøjde signalerer særlige rumlige funktioner og fokuspunkter i bebyggelsen.

Bygningen udnytter det det kraftige terrænfald på grunden i form af de to niveauer. I overgangen mellem de to etager foreslår vi en stor gårdhave, der trækker lys og grønne kvaliteter ind i bygningens centrale dele. Gårdhaven er en del botilbuddets nære udearealer og giver samtidig et smukt omdrejningspunkt for bygningens hverdag.


Seneste nyheder

ISC Rådgivende Ingeniører er af Total E&P Danmark A/S blevet tildelt kontrakt for udarbejdelse af Mechanical Completion & Commissioning Planning “Completion Database Preparation and Administration” på Tyra Redevelopment projektet.

2020-03-19


Ny kontrakt på Thule Air Base til ISC

2020-03-03


Holbæk Sportsby har vundet titlen som årets idrætsbyggeri 2020

2020-02-27


Semco Maritime, WSP USA and ISC Consulting Engineers Partner to Accelerate Delivery of Offshore Wind to the American Grid

2020-02-18