ISC Rådgivende Ingeniører skal i samarbejde med CREO Arkitekter, Ejendomsselskabet Damsager P/S og JAJA Architects stå for et fremtidigt botilbud i Hareskoven for børn og unge med autisme.

Forslaget har taget udgangspunkt i den nuværende bygning med to længer, som danner en tydelig ankomstsituation og samtidig skærmer botilbuddet fra vejen og naboerne.

De to længer åbner sig op mod sydvest og de grønne omgivelser og skaber rammerne for fantastiske udeområder i direkte forbindelse med Hareskoven. Beboerne, der skal bo på det nye boltilbud, skal først og fremmest føle sig hjemme. Hjemmefølelsen er et vidt begreb, men tryghed, nærhed og veltilpassede rum er centrale temaer, hvor hjemme også hænger sammen med noget det er ens eget, noget man kun deler med sine nærmeste.

Som fokuspunkter i bebyggelsen – fra hovedindgangen, til fællesfunktioner og stuerne – arbejder vi med større åbninger til de grønne omgivelser samt store ovenlys-kassetter, der giver et smukt lysindfald i centrale dele af bygningen. Variationer i lysmængde og lofthøjde signalerer særlige rumlige funktioner og fokuspunkter i bebyggelsen.

Bygningen udnytter det det kraftige terrænfald på grunden i form af de to niveauer. I overgangen mellem de to etager foreslår vi en stor gårdhave, der trækker lys og grønne kvaliteter ind i bygningens centrale dele. Gårdhaven er en del botilbuddets nære udearealer og giver samtidig et smukt omdrejningspunkt for bygningens hverdag.


Seneste nyheder

Largest offshore substation contract awarded in Taiwan

2021-10-19


ISC at the forefront of offshore wind in New Zealand

2021-09-17


4-årig rammeaftale med DSB om totalrådgivning inden for byggeri og anlæg

2021-08-17


ISC vinder udbud på Næstved svømmehal

2021-05-27