LOKATION

Ballerup, Denmark

KLIENT

Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT)

BYGGEÅR

1983 - 1984

PARTNERE

HT’s arkitektafdeling - MAA Flemming Høll
Pihl & Søn A/S,
E. Kornerup A/S,
E. R. Electric A/S

Busserviceanlægget i Ballerup for Hovedstadsområdets Trafikselskab er dimensioneret til vedligehold og parkering af ca. 80 busser. Bygningskomplekset omfatter værkstedshal, vaske- og klargøringshal, lagerhal, kontor- og kantinebygning samt centerhal, alle udført med kælder.

Det udendørs anlæg omfatter opstillingspladser for 80 busser samt tankanlæg for gasolie med tilhørende påfyldningsplads, i alt med et samlet befæstet areal på 20.000 m2.

Det bebyggede areal omfatter i alt 3.900 m2 med et etageareal på 7.045 m2 fordelt på 3.400 m2 til værkstedshal, 845 m2 til lagerhal, 1.050 m2 til klargøringshal, 1.140 m2 til administrationsbygning i 3 etager og 610 m2 til centerhallen.

Planløsningen for anlægget er – i modsætning til et mere traditionelt udformet anlæg – kendetegnet ved en gennemført modulopbygning af såvel konstruktioner som installationer, med bygningsblokkene grupperet omkring centerhallen.

En udstrakt anvendelse af glas i tag og facader giver spændende lys- og skyggevirkninger på bygningernes facader og gør alle dele af anlægget behageligt at arbejde og opholde sig i.

Foruden de sædvanlige bygningsinstallationer er anlægget forsynet med omfattende værkstedstekniske installationer, herunder brændstofanlæg, lifte, bremseprøvestand m.v.
Alle arbejdsområder er forsynet med omfattende miljøforanstaltninger i form af udsugningsanlæg for busgas, bremsestøv, dækværksted m.v.

Det funktionstilpassede byggesystem med de bærende konstruktioner i stål og systemudformningen af de tekniske installationer, giver optimal fleksibilitet til en eventuel udbygning og tilpasning til fremtidige funktions- og miljøkrav.

LOKATION

Ballerup, Denmark

KLIENT

Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT)

BYGGEÅR

1983 - 1984

PARTNERE

HT’s arkitektafdeling - MAA Flemming Høll
Pihl & Søn A/S,
E. Kornerup A/S,
E. R. Electric A/S


Enghave Station

Den københavnske S-bane er karakteriseret ved, at mange mennesker dagligt udnytter den intensivt, som et nødvendigt led i den daglige transport til og fra arbejde – eller bare til og fra byen.

Jernbanebro V/Dalsland kanal

Banverket, Västre Region har på strækningen Åmål-Mellerud ved Vänern opført to nye broer til erstatning for eksisterende, udtjente broer. Broerne er udført i totalentreprise af MTHøjgaard. ISC har detailprojekteret broerne.

Mestersvig Lufthavn

AFIS tårnet, som ISC projekterede til Mestersvig Lufthavn i Nordøstgrønland i 1977, var en særlig udfordring idet det skulle opføres på blot 3 måneder i løbet at sommeren indtil slutningen af oktober.

Servicecenter – DSB S-toge, Hundige

Det nye servicecenter i Hundige skal supplere de eksisterende klargørings-faciliteter i Taastrup, således at DSB S-tog for fremtiden kan levere deres kunder et endnu bedre S-togsprodukt i hverdagen.

Baldersbrønde – Stibro

For Høje-Taastrup kommune har ISC projekteret en ny stibro over Roskildevej ved Baldersbrønde. Den oprindelige stibro blev i efteråret 2007 påkørt af en lastvogn, der ikke havde sænket sin kran. En udskiftning af den oprindelige bro var derfor nødvendig. ISC’s opgave har omfattet rådgivning i alle fase fra den oprindelige bro var fjernet til den nye stibro er på plads.

Gangbroer, Gladsaxe Ringvej og Fredericia

Fodgængerbroen over Gladsaxe Ringvej ved Buddinge er etableret for at opnå en trafiksikker adgang til Gladsaxe Gymnasium. Gladsaxe Ringvej er en firesporet vej med midterrabat, hvorfor broen er udført med en spændvidde på 2 x 17 m.

CPH CSC Phase II

Projektet CSC Phase II indgår som et centralt element i CPH´s vækstplan Expanding CPH, der skal sikre kapacitetsforøgelse fra nuværende 25mill passagerer frem mod 40mill passagerer årligt.

Sti- & Vejbroer til Københavns Inderhavn

For CG Jensen A/S har vi den seneste årrække detailprojekteret og udført værkstedstegninger til et større antal sti- og vejbroer til Københavns Inderhavn.

Lille Langebro

Gang- og cykelbro over inderhavnen i forlængende af Vester Voldgade lidt syd for langebro. Den er udført som en dobbelt svingbro der er momentstiv i midten.

“Hærvejsbroen” – Viborg Banebro

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har i samarbejde med Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg A/S,  Dansk Energimanagement & Esbensen A/S samt specialkonsulenterne Frie Jernbanekonsulenter og Niras projekteret Viborg baneby og gymnasium.

Dalbro - Tvis Å

Dalbro – Tvis Å

I sommeren 2015 vandt ISC/Per Aarsleff opførelsen af Dalbroen over Tvis Å i totalentreprise. Broen er en del af Vejdirektoratets igangværende motorvejsbyggeri på strækningen Herning-Holstebro.

TP30 Ringstedbanen

ISC har projekteret Danmarks første komposit jernbanebro. Broen er en 512 meter lang jernbanebro og en del af Banedanmarks nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted.

Odins Bro

Den 9. september 2009 erklærede Odense´s borgmester ved en udstilling af konkurrenceforslag til Odins Bro forslag indsendt af ISC Rådgivende Ingeniører A/S som vinder af konkurrencen. Broanlægget omfatter en 900 m lang bro omfattende en krydsning af den 80 m brede Odense Kanal.

Broer til dokøen (Operaen)

Det nye operahus i København er bygget på en ø ud for Holmen, og er placeret i Amalienborg aksen. Dokøen tilhørte tidligere den danske flåde med flådeskibsværft. I forbindelse med den nye plan for placering af Operahuset blev Dokøen adskilt ved to gravede kanaler fra naboøerne benævnt sydøen og nordøen.

North River Bro, Thule

Den nye vejbro over North River i Thule basen er sandsynligvis den nordligste vejbro af den størrelse, der er bygget her på 77° nordlig bredde. Broen har 60 m frit spænd og krydser North River, som løber parallelt med landingsbanen i Thule lufthavn.