HUSBYGNING

Betegnelsen husbygning dækker over en meget stor variation af bygningstyper og anvendelser, spændende fra det, der traditionelt tænkes på, når talen falder på husbygning, nemlig boligbyggeri i en eller flere etager, til en række andre mere eller mindre specialiserede bygningstyper: skoler, plejehjem, kontorbygninger, kantiner, udstillingsbygninger, menighedshuse, børnehaver og kollegier.

ISC’s første husbygningsprojekt var også det første i Danmark, hvor nye principper for letvægtskonstruktioner blev anvendt – en nærmere præsentation af netop dette projekt kan findes på de følgende sider.

Siden hen er mange andre byggerier i denne kategori kommet til, og fælles for de fleste af dem er, at de på en eller anden måde adskiller sig fra den traditionelle husbygning, hvor anvendelsen af betonelementer i snart mange år har været førstevalget hos entreprenørerne.

ISC har gennem årene arbejdet med alle typer materialer som de bærende konstruktioner i vores husbygningsprojekter: Stål i et gennemudviklet og konkurrencedygtigt letvægtsbyggesystem, træ i byggeri i flere etager og selvfølgelig de historisk traditionelle danske teglprodukter. Og nogle betonelementbyggerier er det da også blevet til!

Men det er sjovest, når det bliver lidt utraditionelt, og det sker heldigvis som oftest, enten i kraft af funktion eller form eller i kraft af et inspirerende samarbejde med mange af Danmarks dygtige arkitekter.