LOKATION

Brønshøj, Denmark

KLIENT

Københavns Kommune

BYGGEÅR

1998 - 2004

PARTNERE

Wemmelund Arkitekter A/S

Med Københavns Kommune som bygherre har ISC i samarbejde med Wemmelund Arkitekter A/S renoveret og ombygget en fredet skole i Brønshøj.  Byggeprogram og detailprojektering er udført i samarbejde med Københavns Kommune og dennes brugergrupper.

Husum Skole er en fredet skole som blev bygget i 1930 og tegnet af professor Edvard Thomsen og Frits Schegel. Skolen er den første aulaskole i Danmark og repræsenterer et brud med midterkorridorskolerne og er samtidig funktionalismens gennembrud i Danmark. Bygningsanlægget består af en 4-etagers hovedbygning med længderetning nord-syd og med lave fløje til 2 stk. gymnastiksale. Hovedbygningen indeholder en aula, hvorfra der er to udgange til lege- og skolegården mod syd og hovedudgang i nord. Aulaen giver adgang til samtlige basislokaler og faglokaler og strækker sig gennem bygningens 3 øverste etager.

Formålet med renoveringen var at udvide kapaciteten fra 2 til 3 spor samt at forny og omorganisere lokaler i den eksisterende skole. Samtidig blev en eksisterende barak til børnehaveklasser revet ned, hvorefter der blev bygget en ny tidssvarende bygning.

De ombyggede områder har primært omfattet renovering af faglokaler herunder fysik, biologi, hjemmekundskab og formning. I kælderen er der udført nye baderumsfaciliteter for piger og drenge. På 1. sal er der udført et nyt informatikcenter.

Den renoverede andel af skolen andrager ca. 2.000 m² og nybygningen er på ca. 300 m².

Alle tekniske installationer herunder VVS, ventilation og el er blevet udskiftet i de renoverede områder.
Nye ventilationsanlæg er udført med varmegenvinding og behovstyret via pir følere monteret i rum. Nye belysningsarmaturer er ligeledes behovstyret via pir følere.

Nye EDB installationer er udført og tilpasset brugernes ønsker med hensyn til antal og placering af arbejdsstationer.
I Informatikcenter er der udført nyt køleanlæg. Af brandtekniske anlæg er der udført ABDL anlæg.

Det har ligeledes været nødvendigt at udføre en del konstruktive indgreb for at puslespillet mht. fremtidig rumindretning kunne gå op. Ligeledes er der udført en renovering af stålgitterkonstruktionen der bærer taget over aulaen.

ISC har udført alle ingeniørarbejder på opgaven med tilhørende tilsyn og projektopfølgning.

LOKATION

Brønshøj, Denmark

KLIENT

Københavns Kommune

BYGGEÅR

1998 - 2004

PARTNERE

Wemmelund Arkitekter A/S


Rigshospitalet – Nordfløjen Fase 2

ISC Rådgivende Ingeniører A/S skal for Region hovedstaden projektere “Nordfløjen” på rigshospitalet i samarbejde med CREO Arkitekter A/S og 5E Byg A/S .

Maritimt Aktivitets Hus, Røsnæs Rundt

Maritimt Aktivitets Hus, Røsnæs Rundt

Aktivitetshuset er det nye samlingssted for havnens foreninger, men også for privatpersoner, der kommer forbi, og kan betegnes som et “blåt støttepunkt”, der gør aktiviteter på og ved vandet nemmere tilgængelige.
Husets målgrupper er vinterbadere, sejlere, dykkere, kajakroere, surfere, lystfiskere samt vandrere og cyklister på udflugt. Det er også blive et populært opholdssted for skoler og daginstitutioner.

Tværkajen Odense

Udviklingsselskabet CG Jensen og Fyns Erhvervs-revision lader udført nye boliger på Tværkajen i Odense. Beliggenheden er helt ned til kajen. I alt skal der opføres 95 boliger, fordelt i fire bolig-blokke.

Mercantec - Viborg

Mercantec – Viborg

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har i samarbejde med Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg A/S,  Dansk Energimanagement & Esbensen A/S samt specialkonsulenterne Frie Jernbanekonsulenter og Niras projekteret Viborg baneby og gymnasium.

Holbæk Sportsby

ISC skal i samarbejde med totalentreprenør Morten C. Henriksen A/S, HM-Gruppen A/S, Kullegaard Arkitekter A/S, CSK Stålindustri A/S, OBH, Torkil Laursen A/S, Riis Akustik ApS, Kragh & Berglund A/S, Dish A/S projektere Holbæk SportsBy. Projektet omfatter svømmehal med 50×25 meter bassin, tilskuerfaciliteter, et lege- og undervisningsbassin samt terapibassin.

Greve Gymnasium

ISC har sammen med GPP arkitekter A/S i projekt-konkurrence vundet 1. præmie i konkurrence om en ny idrætshal, fitness- og studiefaciliteter til Greve Gymnasium. ISC varetager blandt andet for- og hoved projekt, udbud, kontrahering, projektopfølgning og fagtilsyn.

Muncholm A/S

For MUNCHOLM A/S har ISC ydet rådgivning i forbindelse med introduktion af Hoesch Additiv Decke® på det danske marked. Hoesch Additiv Decke® indgår i et konstruktionssystem bestående af ståltrapezplader som blivende (malerbehandlet) forskalling for in-situ støbt jernbetondæk på stålbjælkelag.

(mere…)

TV2 Teglholmen

I slutningen af 2006 samledes TV 2’s aktiviteter på Sjælland herunder københavner-redaktionen, TV 2 Zulu, Charlie, Film og TV 2 Reklame i et stort, moderne mediehus på Teglholm Allé 16. Ejendommen, som giver et overvældende indtryk af lys og luft med udsigt til vandet er oprindeligt opført af MP Pension i år 2000.

(mere…)

Servicecenter – DSB S-toge, Hundige

Det nye servicecenter i Hundige skal supplere de eksisterende klargørings-faciliteter i Taastrup, således at DSB S-tog for fremtiden kan levere deres kunder et endnu bedre S-togsprodukt i hverdagen.

(mere…)

Nykøbing Rørvig svømmehal

I de seneste år er det blevet meget populært i kommunerne at opføre nye svømmehaller til borgernes glæde. Dette er også tilfældet i Nykøbing Rørvig som i 2005 besluttede at opføre en ny svømmehal.

(mere…)

Liselund – Demenscenter

I Liselund lige uden for Viborg har ISC bl.a. sammen med GPP arkitekter opført et helt nyt demenscenter for Viborg Kommune. Demenscenteret består af 60 boliger med fælles service arealer specielt indrettet til demente samt en centerbygning på i alt 6.300 m2.
(mere…)

Skattecenter Skive

I forbindelse med opførelse af Skattecenter Skive´s nye domicil i udkanten af Skive har ISC forestået energirådgivningen.  ISC har været involveret allerede på et meget tidligt stadie og projektet er gennemført efter metoderne ”integreret design” hvilket betyder at der har været et meget tæt og tidligt samarbejdet mellem alle projektets parter.

(mere…)

Randers tekniske skole

Med Randers Tekniske Skole som bygherre har ISC Viborg, i samarbejde med KPF arkitekter A/S i Viborg, projekteret og opført en 4000 m2 stor nybygning til skolens HTX gymnasieuddannelse.

(mere…)

Science Center – Kalundborg Gymnasium

En 600 m2 eksisterende fløj på Kalundborg Gymnasium er blevet ombygget til et nyt og moderne undervisningsafsnit. Den nye afdeling indeholder 5 laboratorier til undervisning i fysik, kemi og biokemi.

(mere…)

Sundheds og Kvartershus – Aalborg Øst

Der er i 2011 – 2012 opført et nyt sundheds- og kvarters hus for Himmerlands Boligforening i Aalborg øst. Huset er på i alt 7.500 m2. Byggeriet er indrettet med lejemål til hovedsagelig helse – og sundhedsrelaterede funktioner som nu på denne måde bliver samlet i en toetages bygning på et centerstrøg tæt ved offentlig transport.
(mere…)