INDUSTRIANLÆG

I industrialismens barndom for mere end hundrede år siden bestod et industrianlæg oftest af en imponerende administrationsbygning – der dog gerne rummede meget mere end blot administrationen – og så et ruskomsnusk af tilfældigt udformede bygningsvoluminer opført efter et knopskydningsprincip og skubbet lidt af vejen bag den værdige hovedbygning, men tydeligt signalerende, hvad virksomheden beskæftigede sig med.

Såvel herhjemme som i udlandet ligger der overraskende megen fremragende arkitektur gemt i disse solidt byggede administrations- og produktions-bygninger.

I vore dage er de fleste industrianlæg nogle præcise kasseformer af ofte uoverskuelige dimensioner, hvor kun størrelsen antyder, at det drejer sig om industri.

Signalet til omverdenen er ofte reduceret til udformningen af indgangspartiet og graden af elegance bag receptionens spejlglasruder, naturstensgulve, lædermøbler og orkidéer eller mere prosaisk linoleum og stuebirk.

Enkelte industrier er dog – heldigvis – stadig af en sådan art, at det påvirker bygningernes form – højde, skorstene, cykloner, kraner eller transportbånd for eksempel.

ISC har beskæftiget sig med alle former for industrianlæg opført overalt i verden og tilpasset den aktuelle lokalitets teknologi og traditioner. Betydningsfulde knopskydninger på gamle anlæg, anonyme afskærmninger af vidtstrakte produktionsanlæg og – ikke mindst – funktionstydelige specialbygninger.