INSTALLATION AF VEJBRO PÅ ENGHOLMENE

2017-11-15

ISC projekterede fra august 2016 til marts 2017, 3 vejbroer og 2 stibroer for totalentreprenør CG Jensen til det nye boligområde i Københavns Sydhavn, Engholmene. Området udstykkes som mindre øer, hvorpå der bygges boligkarrer, og øerne forbindes naturligvis med både vejbroer og stibroer.

Projektet ISC har været involveret i har omhandlet broerne, der fører til og fra bolig øen Kærholm.

Stålet for broens overbygning blev installeret den 24. oktober 2017, hvor alt forløb efter planen. Broen er udført i stål, har en længde på 18,90 m, er 9,82 m. bred og understøttes på to betonvederlag i hver ende, hvor den er simpelt understøttet af 3 elastomerlejer.

Belægning og håndlister udføres i Azobé efterfølgende. Under transporten var broen delt op i 3 langsgående sektioner, som blev transporteret enkeltvis til pladsen. I broens tværbjælker er der udført tværpladesamlinger, hvor de 3 sektioner blev boltet sammen på pladsen. Betonvederlagene er også projekteret af ISC.

DEL