ISC 1967 -2017

1. Starten

ISC Rådgivende Ingeniører A/S, som vi kort og godt benævner firmaet i dag, blev grundlagt af Kjeld Thomsen den. 1. august 1967 oprindelig med navnet International Steel Consulting. Firmaet passerer således den runde fødselsdag - 50 år - den 1. august 2017.


2. Visionen

ISC´s idegrundlag er meget kort at udføre rådgivende virksomhed med hovedvægten lagt på ingeniørkrævende opgaver indenfor alle ingeniørdiscipliner.


3. Målsætningen

ISC har som hovedmålsætning:

- At sikre interessante ingeniøropgaver til firmaet, der kan motivere og stimulere medarbejdernes videre udvikling.
- At sikre at opgaver bliver løst optimalt for bygherren under hensyntagen til gældende love og miljøkrav.
- At sikre en god økonomi som basis for udvikling og ikke mindst trygge forhold for de ansatte.

I selve navnet lå en ambition om at arbejde internationalt især indenfor stålområdet, hvor der var en basis af erfaring og specialistviden fra Kjeld Thomsen´s tidligere virke som rådgivende ingeniør, som forsker og som underviser i stålkonstruktioner og brobygning ved Danmarks Tekniske Højskole fra 1961 – 1975.

Firmaets generelle målsætning var dog at virke som rådgivende rådgiver i alle discipliner indenfor bygge- og anlægsområdet. Og det lykkedes. Firmaet har gennem årene haft en solid og støt udvikling både i Danmark og i udlandet.


4. Udviklingen

50 års indsats af mange dygtige medarbejdere, der har været tilknyttet og er tilknyttet ISC, og en professionel bestyrelse, gør det naturligt at stoppe op og kaste et blik tilbage over udviklingen og fastholde gode glimt, som er et godt ståsted for fremtidige aktiviteter.

Firmaets udvikling har ikke fulgt det traditionelle mønster: At begynde bredt og specialisere sig senere. ISC begyndte med stål som speciale og kan i dag tilbyde en bred række af rådgiverydelser med anvendelse af multidisciplinær viden støttet at den mest moderne IT-teknologi.

I de forløbne 50 år det blevet til løsninger af markante opgaver i mere end 70 lande på 5 kontinenter omfattende såvel rene konstruktionsopgaver som multidisciplinære byggeopgaver i totalrådgivning. Den lange række af interessante udfordringer, der er blevet betroet ISC, er bearbejdet af kreative teknikergrupper, der har forenet erfaring med nytænkning og udvikling. At firmaet 7 gange er blevet belønnet med ECCS´s ” Design Award for Advanced Steel Structures”, samt 2 IABSE awards for broer samt Danmarks første patentpris understreger dette og har således været opmuntrende og en spire til nye kreative og innovative løsninger.

ISC udvikler sig løbende indenfor nøgleområderne med henblik på at sikre en høj videnstatus i den rådgivning, der tilbydes vores klienter. ISC følger sine forsknings- og udviklingsresultater op med kongresindlæg, artikler og publikationer. ISC har i en årrække deltaget i arbejdet med udarbejdelse af danske normer indenfor konstruktionsområdet som en naturlig del af firmaets virke og har i vid udstrækning virket som 3. parts validatorer for store offentlige opgaver.


5. Resultaterne

I ISC er mangfoldigheden i de spændende opgaver, der er blevet løst, meget bred: Brobygning, industribyggerier, kraftværker, kraner, cementfabrikker, havneanlæg, institutionsbyggeri, vindmølleparker, offshore olie og gasanlæg, jernbane og metro, lufthavns terminaler og hangarer samt mange specielle konstruktioner og installationer.

Nogle opgaver, der har krævet særlig snilde og ingeniørtalent, skal trækkes frem, således Øresundsbroen, to svingbroer over hhv. Næstved Kanal og Odense Kanal, meccanosæt til højhuse og cementfabrikker, jacket- og topsidekonstruktioner til olie anlæg, offshore transformerstationer, offshore til vindmølleparker i Europa, kraftværker på i alt 50 positioner omkring på jorden, kraner til skibsværfter i øst og vest, jernbanebroer, motorvejsbroer, rampeanlæg og havneanlæg i ind- og udland.

Hertil kommer avancerede procesinstallationer, konstruktioner, elinstallationer, VVS-installationer og instrumentering til fabriks- og olieproduktionsanlæg.


6. Medarbejderne

Det utal af krævende opgaver ISC har løst gennem 50 år har naturligvis nødvendiggjort at vores ressourcer, der startede med to ingeniører og en korrespondent, har måttet suppleres igennem årene. Ved årsskiftet 2016/2017 havde ISC 250 højt kvalificerede teknikere, en vækst der alene er sket organisk, så økonomi og oplæring er gået hånd i hånd med nye medarbejderes tilgang.

Geografisk er ISC nu fordelt på hovedkontoret i Øster Allé og afdelingskontor i Hesseløgade i København, samt afdelingskontorer i Esbjerg, Kolding, Kalundborg, Viborg, Aalborg og Aarhus og endelig et satellitkontor i Wellington i New Zealand.


7. Fremtiden

Vi skal sikre, at ISC også fremover bliver den foretrukne arbejdsplads for unge dygtige ingeniører, der vil arbejde med avancerede og spændende opgaver. Unge ingeniører der ønsker at tage udfordringen op og få et stort ansvar i firmaet på et meget tidligt tidspunkt i karrieren.

Vi satser også fremover på organiseret organisk vækst, fordi dette i det lange løb for ISC har vist sig at sikre en velkonsolideret virksomhed. Vi har i ISC aldrig haft som primært mål at blive de største, vi tæller ikke i hoveder, vi sigter grundlæggende på at være de bedste indenfor de udvalgte områder, vi satser på at arbejde i.

Det er garantien for, at medarbejderne får en sikker og udfordrende arbejdsplads, og kunderne får nogle tilfredsstillende resultater. Derfor skal vi kontinuerligt dygtiggøre vore medarbejdere med et fremadrettet blik, så de fortsat er rustet til at kunne projektere bæredygtige byggerier i både ind- og udland, der lever op til de standarder og krav, der er – og de, der måtte komme.

For et moderne ingeniørfirma er fortiden kun værdifuld som det grundlag, den danner og den kompetence, man har nået til brug for nutiden. Den virkelige interesse er knyttet til fremtiden, hvad den vil bringe, og hvordan man skal takle den. Og mennesket arbejder sig fortsat ufortrødent frem mod forhold og tilstande, den ikke har evne og mulighed for at forestille sig, og ISC arbejder med.

Der kommer nye udfordringer, der skal imødegås med den viden og erfaring, der gennem firmaets historie er vokset til en stadig bredere basis. Det er dejligt at arbejde med det, man ved, at man kan, men spændingen i tilværelsen stiger, og udviklingen af viden og kunnen blomstrer, når man får mulighed for at arbejde med noget, man ikke ved, om man kan – og når hver ny opgave, på hidtil ukendt område, så viser sig nok at være svær, men ikke umulig at løse.


8. Links