Fra januar 2020 er den kommunale tekniske byggesagsbehandling erstattet af nye certificeringsordninger. Her skal den certificerede statiker og brandrådgiver kontrollere og dokumentere overholdelse af krav til bærende konstruktioner og bygningers indretning, således at den valgte løsning lever op til reglerne i Bygningsreglementet 2018.

Certificeringen følger den certificerede statiker/ brandrådgiver uanset ansættelsesforhold, og er derved personlig.

Statikere og brandrådgivere kan, alt afhængig af deres kvalifikationer og kompetencer, certificeres til konstruktionsklasse 2, 3 & 4 henholdsvis brandklasse 2, 3 og 4; eller til at foretage 3. partskontrol.

ISC kan i denne uge præsentere endnu en certificeret statiker.

René Hemmingsen har netop modtaget sin bedømmelsesrapport samt certifikat og kan hermed kalde sig certificeret statiker til konstruktionsklasse 2.

ISCs Thomas Kvolbæk Rasmussen, som hidtil har fungeret som Anerkendt Statiker under den tidligere ordning, har siden årsskiftet 2020 været certificeret til højeste niveau; KK Tredjepartskontrol.

ISCs Martin Thaarup bestod tidligere på året bedømmelsesprøven og fungerer som certificeret brandrådgiver til brandklasse 2.


Seneste nyheder

Largest offshore substation contract awarded in Taiwan

2021-10-19


ISC at the forefront of offshore wind in New Zealand

2021-09-17


4-årig rammeaftale med DSB om totalrådgivning inden for byggeri og anlæg

2021-08-17


ISC vinder udbud på Næstved svømmehal

2021-05-27