JERNBANER

Fra den spæde start i midten af 1800-tallet med banestrækningerne mellem København og henholdsvis Roskilde og Helsingør, tog jernbanebyggeriet fart og omkring århundredskiftet og i starten af 1900-tallet var strækningerne mange og planerne om nye strækninger var endnu flere.

Siden er mange strækninger igen nedlagt, statslige såvel som private, og omfanget af jernbaner i Danmark har stabiliseret sig. Nye strækninger er siden hen kommet til i forbindelse med de store infrastrukturprojekter, Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen.

ISC har også udført projekter med relation til jernbaner – dels i form af stationsbyggeri og dels i form af sporbærende broer i ind- og udland.

Øresundsbroen er selvfølgelig den mest markante i sidstnævnte kategori, men også jernbanebroerne ved Köpmannebro nær Vänern i Sverige fortjener at nævnes dels på grund af et innovativt design og dels på grund af en utraditionel udførelsesmetode. Broerne er omtalt under emneområdet ”Broer”.

Botnia-banen langs Sveriges østkyst med 140 broer – store som små – kunne være blevet en særdeles interessant opgave.

I stedet er det blevet den tredje og foreløbig sidste del af den Københavnske Metro, der med sine forskelligartede konstruktioner og gennemdesignede publikumsfaciliteter har gearet ISC til også fremover at ville – og kunne være med, når det danske jernbanenet skal moderniseres.