Ledige Stillinger

KØBENHAVN

KALUNDBORG

ESBJERG


JOB HOS ISC

Gennem hele ISCs virke har der været en stabil fremgang og en naturlig vækst i antallet af medarbejdere – lige fra den spæde start, hvor en lille håndfuld indrettede sig i et enkelt kontor, til i dag hvor ca. 200 ISC'ere befolker tegnestuer og kontorer spredt ud over hele landet, ja sågar i udlandet sidder der nogle. Men der har naturligvis også været en del, der bare kom og gik – nogle efter meget kort tid og nogle efter rigtig lang tid.

Vi skal selvfølgelig lytte efter de signaler, der kommer fra dem, der går, og bruge dem til at gøre arbejdspladsen ISC endnu bedre for dem, der er her.

For medarbejderne er råstoffet i en rådgivende ingeniørvirksomhed. Grundpillen, der giver mulighed for at løse opgaverne: Mange medarbejdere giver mulighed for at løse mange opgaver.

Kvalificerede medarbejdere giver mulighed for at løse opgaver på en faglig korrekt og innovativ måde, der sikrer kunden et godt og varigt produkt.

Engagerede medarbejdere giver mulighed for at løse opgaver, også når tidsplaner og kompleksitet kræver lange arbejdsdage.

Hos ISC har det ikke været et mål i sig selv at der skulle være mange medarbejdere. Det, der er vigtigt for os, er at være mange nok til at løse de interessante opgaver, de specielle opgaver, de vanskelige opgaver – og også de store opgaver.

Et hurtigt blik på referencerne gennem årene viser, at vi altid har været mange nok.

For os i ISC er det vigtigste at være kvalificeret og engageret og dermed skabe et fagligt og kollegialt miljø, der fastholder og tiltrækker ligesindede.

At det er lykkedes rigtig godt, kan ses af det store antal medarbejdere, der har været med i mange år, og som har fejret både 10 års og 25 års jubilæum, 30 års jubilæum, og nogle enkelte medarbejdere fejrer endda 40 års jubilæum sammen med firmaet.


OPGAVERNES VARIATION

Hvad er det så, der gør ISC til så attraktiv en arbejdsplads for os, der er her? Et svar er: Variation og selvmotivering. Hos ISC er opgaverne særdeles varierende, både med hensyn til indhold, faglig spændvidde, sværhedsgrad og varighed – et forhold, der i høj grad medvirker til at gøre hverdagen selvmotiverende.

Nogle gange sidder man alene med en lille opgave, enten fordi det er en lille opgave, eller fordi det er en specialist­opgave. Andre dage er man del af en større projektgruppe­ bemandet med både danske og udenlandske fagspecialister inden for anlægsarbejder, konstruktioner og installationer – på land eller off-shore.

Den ene dag foregår arbejdet hjemme på tegnestuen, den næste dag er det ude i "marken", enten bogstaveligt i forbindelse med tilsynsopgaver eller i forbindelse med kontakt og møder med bygherrer eller arkitekter.

Denne udadvendte del af arbejdet er altid inspirerende og udfordrende, fordi alle bygherrer og deres virksomheder har deres eget spændende særpræg og egen kultur, som det er vigtigt at kunne fange, både i teknisk henseende og i omgangsform for at det aktuelle projekt kan blive helt rigtigt.

Og det uanset om virksomheden fremstiller små dimser eller store skibe, om der skal repareres busser eller fly, om der skal fremstilles cement eller røgen fra cementfabrikationen skal renses, om der skal bygges små huse i Vestsjælland eller kæmpe fabrikker i Sydøstasien, om der skal hentes olie og gas op fra Nordsøen eller renses vand på Grønland eller om vi "bare" skal helt ind til benet i forståelsen af, hvordan en lufthavn eller et luftfartsselskab fungerer – hver for sig og sammen.

Tilsvarende er samarbejdet med vore dygtige arkitekter med deres musiske og kreative indgangsvinkel til en opgaves løsning en inspirerende – og nødvendig – modpol til ingeniørens tørre beregninger, når teknik og æstetik skal gå op i en højere enhed – dér, hvor det er rigtig sjovt.

Den stadige vekslen mellem danske og udenlandske opgaver giver mulighed for at teste sprogkundskaberne. De er helt nødvendige i forbindelse med udstationering i kortere eller længere tid, ofte til eksotiske områder med en fremmed kultur og helt andre tekniske og økonomiske præmisser for arbejdet og endda med det ansvar det giver at repræsentere ikke blot ISC, men i realiteten også Danmark og danske traditioner i det fremmede.

Og som et lille kuriosum: På en tilsynstur til Mongoliet fik en medarbejder – som det er skik og brug på de kanter – foræret en hest. Den har vi endnu – den står i Mongoliet og venter på, at der igen kommer en ISC-medarbejder forbi.


DET FAGLIGE MILJØ

Hos ISC er det faglige miljø stærkt, omfattende og virkelig inspirerende.

Vi har mange, der er blevet specialister i de mest finurlige emner, og da hele vores organisation er bygget op som et samlet hele – det vil sige uden egoistiske resultatcentre – er der en udbredt vilje og evne til at dele ud af den erhvervede viden.


KOLLEGERNE

Når antallet af medarbejdere i en virksomhed vokser fra en lille håndfuld til flere hundrede, bliver virksomheden i stigende grad et spejl af samfundet med alle samfundets elementer repræsenteret.

I ISC forstår vi, hvad der skal til for at få vores samfund til at fungere, og vi forstår, at det er de samme ting, der skal til for at få en virksomhed til at fungere.

Resultatet er, at i ISC er vi gode kolleger. Vi taler pænt til hinanden og respekterer hinandens forskelligheder – faglige, menneskelige og kulturelle – i en forståelse for, at alle er en del af helheden og bidrager med det, der er deres speciale – til fælles bedste.

Vi kommunikerer godt, og vi kan spørge hinanden til råds om alt - både på det personlige plan og på det officielle plan. Med ugentlige elektroniske nyhedsbreve og selvfølgelig via intranet og regelmæssige orienteringsmøder kender alle hele tiden firmaets puls.

Vi kan snakke om meget andet end teknik. Vi kan løbe, spille badminton, bowle sammen – og vi kan drikke en øl sammen en gang imellem efter arbejdstid, og vi kan feste og møde alle dem, vi godt kender, men ikke ser til daglig.

Og vi hjælper hinanden, hvis det er det, der er behov for.

Og vi ved, at ISC hjælper os, hvis sygdom rammer os.

Kort sagt – vi er et godt team – og vi har en god coach.

Problemer? Selvfølgelig er der det, når mange mennesker skal arbejde sammen og projekter skal afleveres til tiden – hele tiden – men dem der er, er få og små, og dem løser vi som alle vore andre opgaver – hurtigt, effektivt og uden råben og skrigen og store armbevægelser. Men sammenholdet er der og ansvarsfølelsen, og så er der stoltheden over at være med til at skabe noget og se resultatet.

Så det er godt at være ISC'er.


KARRIERE HOS ISC

karriere_hos_ISC

© ISC Consulting Engineering A/S | Øster alle 31, DK-2100 Copenhagen Ø | Email:info@isc.dk | Tel: +45 35 27 88 00 | CVR: 26340713 | Disclaimer