KRAFTVÆRKER

Det moderne samfund bruger utrolige mængder elektricitet, og det er utroligt, hvad det moderne samfund bruger elektricitet til. Det giver naturligvis en dyb afhængighed af forsyningssikkerheden som det halve Danmark oplevede for nogle få år siden, hvor en kortsluttet transformer i Sverige lagde København og det meste af Sjælland elektrisk død i ganske mange timer, hvor intet fungerede.

Næste gang – og der bliver en næste gang – er det måske en storm, der tager strømmen fra Jylland eller et helt andet scenario. Et er vist, overalt i verden udbygges elektricitetsforsyningen og varmeforsyningen voldsomt, og ISC er med, både i indland og udland.

Fra de helt små anlæg i fjerne områder, der er baseret på at en varierende vandkraft skal sikre lokalbefolkningen elektricitet til helt basal drift af skole eller hospital over mellemstore, dieselfyrede anlæg på eksotiske øer eller i golde, isolerede områder til store, højtudviklede og komplicerede anlæg, der kan udnytte flere typer brændsel til – næsten – sidste kalorie, og vel at mærke på grund af at store røgrensningsanlæg kan gøre det med et minimum af forurening.

Samtidig er der heldigvis i stadig stigende grad fokus på den arkitektoniske udformning, så de ofte meget store anlæg i samarbejde med dygtige arkitekter gives en skulpturel form, der er til at holde ud at se på – specielt for naboerne.