Kriegers Flak A & B/E Offshore Wind Farm

LOKATION

-

KLIENT

Energinet.dk

BYGGEÅR

2015-2018

PARTNERE

-

Kriegers Flak A& B/E offshore vindmølleparker ligger i den danske del af Østersøen og vil kunne generere op til 200/400 MW.

Kriegers Flak transformerplatforme er projekteret som flere etagers konstruktion udformet som et rumligt gittersystem med optimal udnyttelse af lodrette gitterplaner i kombination med etagedækkenes skivevirkning. Det nederste dæk – benævnt kælderdækket anvendes til optrækning og fastgørelse af kabler fra vindmøllerne og ind til land. Der er derudover også placeret en helikopter platform på hver af transformerplatformene.

Transformerplatformene ligger på hhv. 20 og 16 meters vand og er understøttet af et helt nyt innovativt gravitationsfundament udviklet af ISC kombineret med et TP transitions stykke mellem topsiden og gravitationsfundamentet. Underbygningen indeholder 8/13 j-tubes til array kabler og 2/2 j-tubes til eksport kabler.

Kriegers Flak B platformen indeholder også et 685 ton separat modul for at sikre en forbindelse til Tyskland.

Foto: Energinet.