Kriegers Flak Transformerplatforme er nu installeret med succes

2018-05-08

De tre offshore platforme på henholdsvis 700, 1500 og 1800 tons er blevet installeret af kranskibet Rambiz. ISC har projekteret både gravitationsfundamentene og selve topsides.

Kriegers Flak A& B/E, som bliver Danmarks største offshore vindmølleparker ligger i den danske del af Østersøen og vil kunne generere op til 200/400 MW.

Kriegers Flak transformerplatforme er projekteret som flere etagers konstruktion udformet som et rumligt gittersystem med optimal udnyttelse af lodrette gitterplaner i kombination med etagedækkenes skivevirkning. Det nederste dæk – benævnt kælderdækket, anvendes til optrækning og fastgørelse af kabler fra vindmøllerne og ind til land. Der er derudover også placeret en helikopter platform på hver af transformerplatformene.

Læs mere om platformene her

DEL