MARINE ANLÆG

Med sin 7.000 km lange kystlinie og 400 øer har Danmark altid været et land og en befolkning med nær tilknytning til havet og dets rolle som på en og samme gang adskillende og forbindende element. ISC har gennem årene projekteret mange meget forskelligartede anlæg med tilknytning til havet.

Fra smukt designede flydende stoppesteder for havnebusruten i Københavns Havn til robuste færgeklapper og ramper i travle trafikhavne i Danmark, Sverige og senest Tyrkiet, hvor en stadig strøm af biler, lastvogne og togstammer sørger for udvekslingen af personer og varer til og fra havnen.

Fra skibsværfter i Alaska, Finland og Irland til cementlasteanlæg på Sumatra og sluseanlæg på Kalveboderne. Sidstnævnte er et enestående sted i København. De kønne, kalkede bygninger er tegnet af arkitekten J. V. Dahlerup og ligner ikke noget andet, han har lavet, som for eksempel Det Kongelige Teater, Pantomimeteatret og Statens Museum for Kunst.

ISC projekterede nye sluseporte og renoverede stigbordsanlæggene, en utaknemmelig opgave, for efter et vældigt, kompliceret og omfattende arbejde ser det færdige resultat ud, som om der bare er gjort lidt rent.

Anderledes forholder det sig med Nysted Havmøllepark, der med sine 72 havmøller er verdens største. ISC har projekteret transformerplatformens stålmodul, der med sine rustfri stållameller er et smukt syn, og så er det samtidig – med henblik på vores børn og børnebørn – godt at tænke på, at havmølleparken leverer forureningsfri energi til 145.000 af Danmarks parcelhuse.