MONGSTAD

2009-11-06

ISC har assisteret Cimbria Bulk Technology A/S med et nyt udlastningsanlæg i Mongstad, Norge. Anlægget, der blev taget i brug i sommeren 2009, skal udlaste kalcineret koks fra et nyopført havneanlæg på Statoils raffinaderi.

Anlægget består af en 125 m lang gitterbro, der er understøttet af svajeåg samt en 75 m lang skibslaster med en udskydelig udkraget del på 28 m. Skibslasteren er understøttet af bogier samt et Pivot tårn med et specialdesignet drejeled udført som glideleje med højstyrke kompositmaterialer.

ISC har udført design, arbejdstegninger samt beregninger for hele anlægget.

yderligere information:

Bjarne Ibsen
Civ. ing
ISC Rådgivende Ingeniører A/S
tlf 35278800
info@isc.dk


NYHEDER 2009

MONGSTAD

2009-11-06