Afd. leder, Civilingeniør Morten Holm – 25 år hos ISC Rådgivende Ingeniører A/S

2018-08-29

Civilingeniør, afdelingsleder Morten Holm kan den 6. september 2018 fejre 25-års jubilæum hos ISC Rådgivende Ingeniører A/S. Morten Holm kom direkte til ISC som nybagt kandidat efter at have udført afgangsprojekt i udformning af Øresundsbroen.

Det viste sig, at Morten Holm her havde trukket det store lod idet ISC som deltager i ASO Group året efter vandt konkurrencen om projektering af Øresundsbroen, som Morten naturligvis blev involveret i.

Som projektleder og afdelingsleder har Morten Holm med konstruktiv flair deltaget i løsningen af mange af ISC´s opgaver, udført i over 50 lande indenfor stålområdet.

Som eksempler herpå skal fremhæves broer i Danmark og Sverige, herunder broer til Københavns Metro på Amager, cementfabrikker, affaldsforbrændingsanlæg, afsvovlingsanlæg til kulkraftværker, dieselkraftværker, offshore transformerstationer til vindmølleparker mv.

Et særligt område som Morten har udviklet er ombygningsopgaver på boreplatform, hvor ISC i 25 år har udført innovative ingeniøropgaver med henblik på effektivisering af boreriggenes funktion.

I den forbindelse har Morten også været efterspurgt i udlandet og blandt andet over en længere assisteret på et skibsværft i Holland hvor Mærsk jack-up rigge blev opgraderede og ombyggede.

Morten Holm har endvidere ledet en ISC ingeniørgruppe på 12 mand, der i årene 1997 – 1999 var udstationeret hos Kværner i Norge for at bistå med projektering af verdens største boreplatform Åsgard B.

Mortens brede og solide viden med projektering af store stålkonstruktioner udnyttes netop nu hvor han deltager med sin afdeling i projektering af verdens største offshore transformerplatform nemlig Hornsea 2, der skal placeres i Nordsøen mellem England og Danmark. Denne topsidekonstruktion er armeret med 6 transformatorer der medfører en totalvægt af stålkonstruktioner, transformatorer på 8000 ton for Ørsted.

ISC´s specialviden på offshore transformerplatforme understreget at firmaet pt. har projekteret halvdelen af alle platforme til vindmølleparker i verden.

Jubilæet markeres med en reception for venner og forretningsforbindelser den 6. september 2018 på firmaets kontor i Øster Alle 31, København Ø.

DEL