Foto: Blaest

Det er store kræfter og momenter der arbejdes med hos ISC netop nu, hvor designet til en ny testbænk til mere end 100 m lange vindmøllevinger finder sted.

Vingerne, som vejer op mod 50 tons, skal testes med statisk last og udmattelseslast. Dette udfordrer fundamentsdesignet i høj grad, og stiller krav til bl.a. forspænding af tværsnittene.

Både fundament og testbænk placeres i en eksisterende nyere hal hos Blade Test Centre A/S i Aalborg, hvor der dagligt udføres tests på diverse vingetyper af varierende størrelse på allerede eksisterende mindre teststande.

ISC designer fundamentet og FRECON A/S | Mechanical Engineering udvikler selve testbænken sammen med Blade Test Centre A/S.

Læs mere om projektet i artiklen her: https://ing.dk/artikel/nordjysk-testanlaeg-skal-teste-vindmoellevinger-paa-over-100-meter