Odense update 3

2013-08-20

Stålkonstruktionerne til Odins Bro er nu undervejs fra producenten ZPMC i Shanghai til Odense med transportskib, som afgik fra Shanghai medio juli med forventet ankomst i Odense medio september.

Stålkonstruktionerne omfatter to svingfag, to ringbjælker for svingfagenes understøtning på betonsvingpillerne, to tilsluttende korte landfæster som danner overgangen mellem svingbro og betonbroer samt en stirampe, som giver adgang til Odins Bro fra stisystemet på vestsiden af Odense Kanal.

Hvert af de to svingfag har længde 97 m, bredde 26 m og brokassehøjde 2 m, mens svingfagenes centralt placerede pylon- og stagsystem har totalhøjde ca. 19 m over brodækket.
Hvert svingfag har en installeret totalvægt på ca. 2.400 ton, heraf 1.400 ton stål, 700 ton betonkontravægt i bagende af svingfag samt 300 ton belægning.
Svingfagene blev i Shanghai ét ad gangen løftet fra kaj til skib ved samløft mellem to flydekraner.
Ved skibspassager åbner broen ved at hvert svingfag roteres 64° mod uret, hvorved alle svingbroens brodele er placeret over land uden risiko for kollision med kanalens passerende skibe.

Broforbindelse forventes åbnet i 2014.


NYHEDER 2013

Odense update 3

2013-08-20