LOKATION

Odense, Denmark

KLIENT

Odense Kommune

BYGGEÅR

2009

PARTNERE

Bystrup Arkitekter
MT Højgaard A/S

Den 9. september 2009 erklærede Odense´s borgmester ved en udstilling af konkurrenceforslag til Odins Bro forslag indsendt af ISC Rådgivende Ingeniører A/S som vinder af konkurrencen. Broanlægget omfatter en 900 m lang bro omfattende en krydsning af den 80 m brede Odense Kanal.

På vestsiden ca. 600 m tilslutningsfag og dæmning til forbindelse med hovedvejen. På den østlige side tilsvarende tilslutningsfag og en kort dæmning der kobler omfartsvejen til det videre vejforløb.

Tilslutningsfagene krydser hen over et lavt miljøbeskyttet engområde. Den del af broforbindelsen er udført i forspændt beton. Tilsvarende for tilslutningsfagene for den østlige side af kanalen. Selve kanalkrydsningen er udført som en dobbelt svingbro med en samlet spændvidde på 200 m og sidefag på 37 m. svingbroen er hvis ikke den største – så en af de største svingbroer i Europa og så vidt vides den eneste bro der foretager svingbevægelsen efter de lejeprincipper der er anvendt her.

Spændvidderne er fastlagt efter et ønske om at beskytte miljøet omkring kanalbredderne og fører veje og cykelstierne igennem langs kanalen som hidtil. Derfor er de understøtninger på hvilke brodelenes rotation foregår placeret så langt inde på bredden så broen i åben position ikke rager ud over kanalbredderne. Derved opnås at der ikke skal være fenderværker i selve kanalen. Hoved konstruktionen er designet som en tvilling kassedragerbro i stål med 3 m åbning mellem kasserne.

Brobanekonstruktionerne er afstivet af en etplans trekantformet stålkonstruktion med en makshøjde over brobanen på 20 m. På hovedunderstøtningerne for svingfagene bæres både de permanente lejer for broen og lejesystemet der anvendes for rotation. Diameteren på den betoncylinder der udgør fundamentet for brosektionen er udført i jernbeton. Det hydrauliske system der aktiverer og styrer brobevægelsen er placeret indeni disse betoncylindere. Affugtningssystem og elektrisk styresystem er tilsvarende placeret her.

Svingbroen omfatter som nævnt to ens roterende dele, som i lukket position er koblet sammen i bromidten ved forriglinger ligesom de ved hjælp af rigler bliver understøttet på endevederlagene. Broen overfører to vejbaner i hver retning samt gang- og cykelsti på i alt 4 meters bredde.

Projekteringen af broanlægget blev påbegyndt i september 2009 og detailprojekt blev udbudt til entreprenører i 3 entrepriser i september 2010.

Det der reelt påkalder sig særlig interesse i bevægelige broer er naturligvis lejesystemerne og aktiveringssystemerne for bevægelse af broen. På den foreliggende bro er der udviklet et helt nyt sy-stem for svingbrolejet og forbindelsen til endevederlaget. Endvidere er bro-udformningen speciel ved arrangementet med 3 m frit rum mellem brokasserne, der har været ønsket af hensyn til gen-nemfaldende lys – dette gælder hele brolængden inklusive tilslutningsfagene. Den monoplane bærende konstruktion bevirker, at broen får et langt mere roligt præg set fra mange forskellige vinkler.

LOKATION

Odense, Denmark

KLIENT

Odense Kommune

BYGGEÅR

2009

PARTNERE

Bystrup Arkitekter
MT Højgaard A/S


“Hærvejsbroen” – Viborg Banebro

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har i samarbejde med Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg A/S,  Dansk Energimanagement & Esbensen A/S samt specialkonsulenterne Frie Jernbanekonsulenter og Niras projekteret Viborg baneby og gymnasium.

Dalbro - Tvis Å

Dalbro – Tvis Å

I sommeren 2015 vandt ISC/Per Aarsleff opførelsen af Dalbroen over Tvis Å i totalentreprise. Broen er en del af Vejdirektoratets igangværende motorvejsbyggeri på strækningen Herning-Holstebro.

TP30 Ringstedbanen

ISC har projekteret Danmarks første komposit jernbanebro. Broen er en 512 meter lang jernbanebro og en del af Banedanmarks nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted.

Odins Bro

Den 9. september 2009 erklærede Odense´s borgmester ved en udstilling af konkurrenceforslag til Odins Bro forslag indsendt af ISC Rådgivende Ingeniører A/S som vinder af konkurrencen. Broanlægget omfatter en 900 m lang bro omfattende en krydsning af den 80 m brede Odense Kanal.

Broer til dokøen (Operaen)

Det nye operahus i København er bygget på en ø ud for Holmen, og er placeret i Amalienborg aksen. Dokøen tilhørte tidligere den danske flåde med flådeskibsværft. I forbindelse med den nye plan for placering af Operahuset blev Dokøen adskilt ved to gravede kanaler fra naboøerne benævnt sydøen og nordøen.

North River Bro, Thule

Den nye vejbro over North River i Thule basen er sandsynligvis den nordligste vejbro af den størrelse, der er bygget her på 77° nordlig bredde. Broen har 60 m frit spænd og krydser North River, som løber parallelt med landingsbanen i Thule lufthavn.

“Hærvejsbroen” – Viborg Banebro

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har i samarbejde med Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg A/S,  Dansk Energimanagement & Esbensen A/S samt specialkonsulenterne Frie Jernbanekonsulenter og Niras projekteret Viborg baneby og gymnasium.

Dalbro - Tvis Å

Dalbro – Tvis Å

I sommeren 2015 vandt ISC/Per Aarsleff opførelsen af Dalbroen over Tvis Å i totalentreprise. Broen er en del af Vejdirektoratets igangværende motorvejsbyggeri på strækningen Herning-Holstebro.

TP30 Ringstedbanen

ISC har projekteret Danmarks første komposit jernbanebro. Broen er en 512 meter lang jernbanebro og en del af Banedanmarks nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted.

Odins Bro

Den 9. september 2009 erklærede Odense´s borgmester ved en udstilling af konkurrenceforslag til Odins Bro forslag indsendt af ISC Rådgivende Ingeniører A/S som vinder af konkurrencen. Broanlægget omfatter en 900 m lang bro omfattende en krydsning af den 80 m brede Odense Kanal.

Broer til dokøen (Operaen)

Det nye operahus i København er bygget på en ø ud for Holmen, og er placeret i Amalienborg aksen. Dokøen tilhørte tidligere den danske flåde med flådeskibsværft. I forbindelse med den nye plan for placering af Operahuset blev Dokøen adskilt ved to gravede kanaler fra naboøerne benævnt sydøen og nordøen.

North River Bro, Thule

Den nye vejbro over North River i Thule basen er sandsynligvis den nordligste vejbro af den størrelse, der er bygget her på 77° nordlig bredde. Broen har 60 m frit spænd og krydser North River, som løber parallelt med landingsbanen i Thule lufthavn.

HT Busserviceanlæg Ballerup

Busserviceanlægget i Ballerup for Hovedstadsområdets Trafikselskab er dimensioneret til vedligehold og parkering af ca. 80 busser. Bygningskomplekset omfatter værkstedshal, vaske- og klargøringshal, lagerhal, kontor- og kantinebygning samt centerhal, alle udført med kælder.

Sundsvallbroen

ISC har med joint venture PBM projekteret Sundsvallbroen. Broen krydser Sundsvallfjorden, ligger ca. 400 km nord for Stockholm på Sveriges østkyst ud til Den Botniske Bugt, og den er et meget savnet led i nord/syd motorvejen E4, der går fra Stockholm langs den Botniske Bugt helt op til Sveriges nordligste grænse.

CPH CSC Phase II

Projektet CSC Phase II indgår som et centralt element i CPH´s vækstplan Expanding CPH, der skal sikre kapacitetsforøgelse fra nuværende 25mill passagerer frem mod 40mill passagerer årligt.