ISC har mere end 40 års erfaring inden for offshore olie – og gassektoren og leverer design til offshore olie- og gasfaciliteter. ISC har gennem årene udført opgaver på offshore olie- og gasinstallationer i Danmark, Norge, Den Arabiske Golf og i andre lande rundt om i verden.

Vi tilbyder vores specielle knowhow og innovative løsninger inden for planlægning og design af offshore faciliteter omfattende jackets, topsides, fundamenter, broer, Texas dæk, kraner, rørsystemer, proces, opdriftssystemer, transformerplatforme, søtransport- og søsikringssystemer mv.

Hjørnestenen i ISC's kompetencer stammer fra evnen til at gennemføre det komplette udvalg af opgaver forbundet med faciliteter til faste offshore platforme til olie- og gasproduktion, onshore olie- og gasproduktion og modifikationer og udvidelser til offshore borerigge. Tjenesterne spænder fra FEED-undersøgelser gennem front-end engineering, detaljeret design samt opbygning og opfølgning.

• Layout: Beskæftiger sig med konceptet for faciliteterne
• Proces: Håndtering af forskellige begreber og krav til redundant
• Strukturelt: Udformning af en økonomisk og robust struktur, der er egnet til en effektiv installation

• Mekanisk: Design af hensigtsmæssige rørsystemer og mekaniske specifikationer i overensstemmelse med kundernes krav.
• HVAC: Levere nødvendige specifikationer for proces en brugsventilation
• Elektrisk: Specifikationer af udstyr i overensstemmelse med kravet til elektrisk kraft
• Instrument: Specifikationer for SCADA, lukkeanlæg og hjælpesystemer
• HAZID, HAZOP og Fire & Safety: Assistance til klienten

Tilgangen til et givet job er styret af målet om, at sikre at klientens krav og mål i alle aspekter er opnået på en hensigtsmæssig måde. Vi sikrer os , at jobbet bliver udført til den angivne tid, de tekniske specifikationer og inden for det aftalte budget. En projektleder og et projektgruppe med de nødvendige faglige færdigheder er samlet til specifikt job omfattende følgende faser.

• Indkøb af data
• Miljøpåvirkningsvurdering
• Konceptuelt design og prisestimering
• Detaljeret design og bud Dokumenter
• Programmering
• Kontraktsforvaltning
• Idriftsættelse
• Vedligeholdelse og driftprocedurer.

Når du vælger ISC som din konsulent eller partner, er du sikker på at opgaven vil blive udført på den bedst egnet måde, uanset om du ønsker at tildele en ISC specialist i en begrænset periode af tid eller outsource projektet fuldstændig.

Kontakt

Alex Søndergaard
Tlf: 35278800
Mail: info@isc.dk


Anders Thomsen
Tlf: 35278800
Mail: info@isc.dk


Torben Løkkegaard
Tlf: 35278800
Mail: info@isc.dk

Offshore Services

ISC offer a wide range of services to the offshore and marine industry from fixed and floating oil and gas installations, onshore oil and gas facilities, modifications and extensions to offshore drilling rigs and drill ships, vessels, offshore wind farms, ports, etc.

Halfdan NØ Gas Via Tyra Vest

Halfdan NE gasforekomsten og den tiltagende liberaliseringen af det Europæiske gassalg initierede en aftale mellem DUC og DONG Naturgas om etableringen af en 26”-99 km gaseksport linie. Forbindelsen går fra dansk sektor til Holland via NOGAT F3 platformen i Hollandsk sektor med Mærsk Olie og Gas AS som operatør.

Halfdan BD

Halfdan-feltet i den danske Nordsø sektor er blevet udvidet med platformen Halfdan BD og Halfdan B feltet er nu opgraderet til bemandet operation med kontrolrum. Udbygningen sker for at kunne håndtere en kontinuerlig udvinding af oliereserver med et øget vandindhold.

Dan FG

Den seneste platform i Dan-feltet i Nordsøen er installeret for at kunne øge injektionen af 300 bar søvand i Dan og Halfdan felterne og dermed holde trykket af olieproduktionen oppe.

Dai Hung Mid Depth Buoys

På store vanddybder anvendes sædvanligvis flydende platforme (såkaldte semisubmersibles) til boring og -udvinding af olie og gas. Dette er tilfældet i Dai Hung oliefeltet, der ligger i Block 05-01a, ca. 250 km fra Vietnams kyst.

Nini East

I sommeren 2009 blev Nini East A platformen installeret som satellit-platform til Siri. Nini East A er en ren produktionsplatform der producerer til Siri. Siri platformen og de omkringliggende platforme opereres af DONG Energy A/S.

Tyra platform

Tyra Sydøst B Platform

I sommeren 2014 blev Tyra Sydøst B platformen installeret på 4-benet jacket som en bro-forbundet satellit platform ved siden Tyra Sydøst A platformen. Installationen af Tyra Sydøst B platformen og broen vil vedligeholde og øge produktionen fra Tyra Sydøst reservoiret, samt skabe fremtidig mulighed for indvinding af olie og gas fra Nana reservoiret.

Maersk Drilling XLE rigs

Maersk Drilling XLE rigge er en serie af fire ultra hårde miljø jackup borerigge. boreriggene blev leveret fra skibsværfter i Fjernøsten og transporteret til Norge til opstart for installation af selskabsudstyr.  

Maersk Drilling JU-rig

YME-feltet i Norge blev ombygget i 2008-2010 af Talisman. En lagertank blev placeret på havbunden 95m under havets overflade. En OD 5m caisson, der beskytter fremtiden 9 ledere, der er forbundet til tanken, forlænget 25m over havets overflade. Den eneste anvendelige overfladeinstallation var et 10-til-10 meter brøndhoveddæksel.

Halfdan NØ Gas Via Tyra Vest

Halfdan NE gasforekomsten og den tiltagende liberaliseringen af det Europæiske gassalg initierede en aftale mellem DUC og DONG Naturgas om etableringen af en 26”-99 km gaseksport linie. Forbindelsen går fra dansk sektor til Holland via NOGAT F3 platformen i Hollandsk sektor med Mærsk Olie og Gas AS som operatør.

Halfdan BD

Halfdan-feltet i den danske Nordsø sektor er blevet udvidet med platformen Halfdan BD og Halfdan B feltet er nu opgraderet til bemandet operation med kontrolrum. Udbygningen sker for at kunne håndtere en kontinuerlig udvinding af oliereserver med et øget vandindhold.

Dan FG

Den seneste platform i Dan-feltet i Nordsøen er installeret for at kunne øge injektionen af 300 bar søvand i Dan og Halfdan felterne og dermed holde trykket af olieproduktionen oppe.

Dai Hung Mid Depth Buoys

På store vanddybder anvendes sædvanligvis flydende platforme (såkaldte semisubmersibles) til boring og -udvinding af olie og gas. Dette er tilfældet i Dai Hung oliefeltet, der ligger i Block 05-01a, ca. 250 km fra Vietnams kyst.

Nini East

I sommeren 2009 blev Nini East A platformen installeret som satellit-platform til Siri. Nini East A er en ren produktionsplatform der producerer til Siri. Siri platformen og de omkringliggende platforme opereres af DONG Energy A/S.

Tyra platform

Tyra Sydøst B Platform

I sommeren 2014 blev Tyra Sydøst B platformen installeret på 4-benet jacket som en bro-forbundet satellit platform ved siden Tyra Sydøst A platformen. Installationen af Tyra Sydøst B platformen og broen vil vedligeholde og øge produktionen fra Tyra Sydøst reservoiret, samt skabe fremtidig mulighed for indvinding af olie og gas fra Nana reservoiret.

Maersk Drilling XLE rigs

Maersk Drilling XLE rigge er en serie af fire ultra hårde miljø jackup borerigge. boreriggene blev leveret fra skibsværfter i Fjernøsten og transporteret til Norge til opstart for installation af selskabsudstyr.  

Maersk Drilling JU-rig

YME-feltet i Norge blev ombygget i 2008-2010 af Talisman. En lagertank blev placeret på havbunden 95m under havets overflade. En OD 5m caisson, der beskytter fremtiden 9 ledere, der er forbundet til tanken, forlænget 25m over havets overflade. Den eneste anvendelige overfladeinstallation var et 10-til-10 meter brøndhoveddæksel.