ISC Rådgivende Ingeniører A/S blev grundlagt i 1967 af civilingeniør Kjeld Thomsen, som på det tidspunkt var lektor i brobygning og stålkonstruktioner ved DTU.

Selskabet er 100% ejet af Ripaille Holding A/S og selskabet ledes af Anders Thomsen. Nedenfor ses udvalgte økonomiske nøgletal for ISC Rådgivende Ingeniører A/S og Ripaille Holding A/S.

Firmaet har hovedkvarter i København og afdelings kontorer i Esbjerg, Kalundborg, Kolding Viborg, Aalborg, Aarhus og New Zealand.

Udvalgte finansielle nøgletal

Udvalgte nøgletal - Hovedtal i Mio. DKK 2019 2018 2017
Årlig nettomsætning 218 224 217
Driftresultat 16 26 26
Likvider og værdipapirer 133 70 64
Egenkapital ultimo ISC Rådgivende Ingeniører A/S 95 91 87
Egenkapital ultimo Ripaille Holding A/S 484 476 474
Samlede aktiver ISC Rådgivende Ingeniører A/S 263 201 215
Gns. Antal fuldtidsansatte medarbejdere 228 235 234

CVR. no.: 26340713

Bank: Nordea
Corporate Center Copenhagen
Vesterbrogade 8
0900 København C

ISC har ikke haft nogen ansvarsskade under udførelsen af sin rådgivende virksomhed. ISC har professionel ansvarsforsikring i Top Danmark Forsikring A/S.

ISC tilbyder en bred vifte af rådgiverydelser med anvendelse af multidisciplinær viden støttet af den mest moderne IT-teknologi og baseret på mere end 50 års erfaring.

Planlægning, cost-benefit analyser, udvikling og forskning.

Detailprojektering inden for anlæg, byggeri, industri, brobygning, og bygningstekniske installationer.

Detailprojektering inden for olie- og gasindustri, offshore,
Procestekniske anlæg, rørsystemer og instrumentering.

Implementering af IT-systemer for planlægning og økonomisk styring.

Byggestyring, tilsyn og garantieftersyn.
Implementering af kvalitetssikrings- og miljøsikringssystemer.

Udarbejdelse af vedligeholdelsessystemer og vurdering af restlevetid.

Implementering af Edb-netværkssystemer.

Miljøundersøgelser og kontrol.

Kursusvirksomhed og konsulentservice for IT-produkter bl.a. GT Strudl og MSC Nastran FEM programmer, EDSA el-analyseprogram samt 3D Catia plant design program.

ISC's målsætning for kvalitetssikring er:

at fastholde et inspirerende teknisk miljø, karakteriseret ved et højt videnniveau, som kan tiltrække og fastholde dygtige, motiverede og ansvarsbevidste medarbejdere.

at inspirere og støtte medarbejdernes udvikling ved en målrettet og meningsfyldt efteruddannelse.

at tiltrække krævende og interessante opgaver inden for alle discipliner med henblik på at udvikle medarbejdernes tekniske kompetence og akkumulere viden og erfaring i firmaet.

at vedligeholde og udvikle IT-systemer således at firmaet altid har opdateret pålideligt værktøj til rådighed for løsningen af opgaver.

at sikre en gennemførelse af projekter på en miljømæssig tilfredsstillende måde.

at løse de stillede opgaver på en teknisk og økonomisk sund måde i overensstemmelse med klienternes funktionelle krav og ønsker.

ISC's primære mål er at skabe tekniske og miljømæssigt forsvarlige løsninger, som lever op til klientens krav og i harmoni med samfundets udvikling og målsætning.

ISC stræber i takt hermed at skabe optimale betingelser for medarbejdernes udførelse af arbejdet, det sociale miljø samt professionel opdatering af viden gennem efteruddannelse.

ISC har et højt velfunderet vidensniveau knyttet til en stabil veluddannet og motiveret medarbejderstab, der er i front med anvendelse af avanceret computerteknologi. ISC har en bred erfaringsbase fra design af interessante og udfordrende ingeniøropgaver i mere end 40 år i over 65 lande.

ISC's grundlæggende filosofi er, at vækst skal ske ved organisk udvikling ved anvendelse og udvikling af know how indenfor firmaets aktivitetsområder. Det er en primær målsætning for firmaet at være i front med anvendelse af avanceret veldokumenteret teknologi og viden. Dette er et solidt grundlag for ISC’s løsning af ingeniøropgaver globalt.

Et vigtigt mål i denne forbindelse er at sikre tekniske udfordrende opgaver, der kan motivere medarbejdere til at søge tilegnelse af yderligere teknisk viden og ekspertise.