PRÆKVALIFIKATION TIL KALAALIT AIRPORTS

2017-10-10

ISC Rådgivende Ingeniører A/S er som totalrådgiver sammen med arkitekterne Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S og Spangenberg & Madsen som underrådgivere prækvalificeret til at projektere terminal og servicebygningerne i de nye lufthavne i Ilulissat, Qaqortoq og Nuuk på Grønland.

Der blev modtaget 10 ansøgninger om prækvalifikation fra rådgivergrupper i Grønland, Danmark, Færøerne, Island og Norge.

4 ansøgninger er kommet i prækvalifikation og har indtil januar 2018 til at aflevere forslag til de nye terminal- og servicebygninger.

Der er endnu ikke lagt en dato for den endelige afgørelse.

DEL