• Lokation: Nordsøen
  • Kapacitet: 209 MW
  • Installation: 2008
  • Topside vægt: 1.238 tons
  • Vandybde: 13 meter
  • Substruktur: Jacket
  • Detailed design: Topside and Jacket
  • Klient: Energinet.dk & Ørsted

Horns Rev 2

ISC har stået for projekteringen af transformerplatformen udbudsprojektet og beboelses platformen til Horns Rev 2 vindmøllepark. Horns Rev 2 vindmøllepark er placeret i den dansk af Nordsøen ca. 30 km ud fra Blåvandshuk, som er det vestligste punkt i Danmark. 

Havvindmølleparken, som er blandt de største i verden i 2008, består af 91 havvindmøller som kan producere op til 209 MW og kan levere energi nok til at dække elforbruget i 200.000 husstande. 

ISC har udført forprojekt og detail projektering både for transformerplatformen og det 4 benede jacket-fundament for Energinet.dk. 

ISC har også stået for udbudsmateriale af den tilhørende beboelsesplatform for DONG Energy A/S, som er udført som en selvstændig platform forbundet via en 3 m lang bro til transformerplatformen. 

Platformene står på 13 m vand og transformerplatformen består af en lukket enhed der indeholder alle de elektriske installationer. Selve transformatoren står udenfor og er beskyttet af et aluminiums skjold. 

Jacket fundamentet til transformerplatformen er konstrueret ganske traditionelt med krydsende diagonaler, som hæver sig 28,6 meter over havbunden. Pælene er rammet 30 meter ned i undergrunden inde i jacket fundaments rør. 

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har udført forprojekt, detailprojektering af konstruktioner på både transformerplatformens topside og 4 benede jacket, alle el- og VVS installationer, søtransport fastholdelses konstruktioner samt montage på stedet. Derudover har ISC Rådgivende Ingeniører A/S stået for brandsikkerhed, myndighedsgodkendelse hos DNV og udbudsmaterialet til entreprenørerne. 

Transformerplatformen er blevet projekteret i 3D ved hjælp af det avancerede CATIA CAD system. Udover at CATIA er benyttet i forbindelse med projektering af udformningen af selve platformen er ligeledes muligt at placere alt fra højspændingskabler til betonfundamenter og placering af de undersøiske højspændings kabler i den meget begrænsede plads der er til rådighed.