• Lokation: Kalundborg, Danmark
  • Byggeår: 2009
  • Klient: Inbicon
  • Partnere: Ramboll

Inbicon

Inbicon anlæg i Kalundborg producerede bio-ethanol af halm. Der behandles 30.000 tons halm om året. Bio-ethanol anlægget skal hvert år producere ca. 5 mio liter bioethanol, 13.000 tons biobrændsel og 11.000 tons dyrefoder. Anlægget blev i 2020 opkøbt af andet selskab.  

ISC har for Inbicon udført detailprojektering af "up-stream" delen og dampforsyningen på Inbicon's anden generations bio-ethanol anlæg.

Rådgiverydelser

ISC har i forprojektet assisteret til konfiguration af PlantSpace til projektet, som indebar oprettelse og tilpasning af rørspecifikationer. Derudover har ISC været inde over optimering af lay-out. Under detailprojektet har ISC også leveret designydelser herunder udarbejdelse af isometrier, tailtegninger samt beregningsdokumentation til brug for myndighedernes godkendelse og udførelse. Afslutningsvis har ISC udført tilsynsassistance i forbindelse med opførelse af projektet "on-site".