SÆRLIGE INSTALLATIONER

Når talen falder på ordet installationer, tænker de fleste mennesker sikkert kun på den type installationer, som de kender fra deres egen hverdag, nemlig almindelige hus installationer i form af el, varme, vand og afløb. Og så ved vi da godt alle sammen, at der ligger noget forud og noget efter, der sikrer, at el og varme produceres og vand og afløb renses.

Hvor meget, der ligger forud og hvor meget, der ligger efter vores korte møde med produkterne el, varme, vand og afløb, gør de færreste sig nok klart, ligesom de færreste nok tænker på, i hvor høj grad installationer i bredeste forstand er en afgørende faktor i produktionen af varme – kort sagt en afgørende faktor i hele vores moderne samfund.

Naturligt nok bliver specialerne mange, men ISC er med på det meste. Vi er med på olie- og gasproduktionens lange vej fra råstof til forbruger med alle de særlige installationer, det medfører, både ude til havs og på land.

Vi er med, når olien skal opbevares og transporteres under ekstreme klimatiske forhold i Arktis, når vand skal indvindes og renses under de samme forhold, og når det skal sikres, at affaldsdeponering kan ske uden risiko for det sarte arktiske miljø.

Vi er med, når kraftværkernes røg skal renses til det af myndighederne fastlagte niveau, og vi er med, når alle de mange processer skal styres i små og store virksomheder, hvad enten det er en olieplatform eller en beskeden fabrik i et industriområde i Jylland – der godt kan være noget særligt, installationsmæssigt.

Installationer er nødvendige – og det er nødvendigt, at installationerne virker – særlig de særlige installationer.