SOFIESKOLEN I BAGSVÆRD

LOKATION

Bagsværd

BYGHERRE

Ejendomsselskabet Damsager P/S

BYGGEÅR

2015-2018

PARTNERE

Creo Arkitekter,
JAJA architects

Sofieskolen – fremtidens botilbud for børn og unge med autisme. Vundet i projektkonkurrence. Konkurrencen er udskrevet som et samarbejde mellem Sofieskolen, Sofiefonden, A. P. Møller Fonden og RealDania.

Byggeriet opføres som elementbyggeri. Bygningen beklædes udvendigt med træbeklædning som behandles med jernvitriol, som giver den flotte farve.

Som fokuspunkter i bebyggelsen – fra hovedindgan-gen, til fællesfunktioner og stuer til de grønne om-givelser samt store ovenlys-kassetter, der giver et flot lysindfald ind i den centrale del af bygningen.

Byggeriet er på i alt 1500 m2.

ISC har varetaget følgende opgaver:

  • Projektkonkurrence
  • For- og hovedprojekt
  • Udbud
  • Kontrakt
  • Licitation
  • Fagtilsyn