STIBRO INSTALLERET PÅ TEGLHOLMEN

2017-12-04

Den sidste af 4 stibroer er nu installeret på Teglholmen, syd for Teglholmsgade. ISC har i dette område i alt projekteret 2 vejbroer og 4 stibroer, hvor den bærende stålkonstruktion, for den sidste stibro, blev installeret den 30. oktober 2017.

ISC har projekteret overbygningen i stål for totalentreprenør CG Jensen A/S. Byudviklingen på Teglholmen anlægges med kanalløb mellem boligblokke, og broerne skal dermed spænde henover de nyudgravede kanalløb for at forbinde adgangsveje.

ISC har foruden broerne syd for Teglholmsgade også projekteret 2 vejbroer og 1 stibro nord for Teglholmsgade.

DEL