STIBROER TEGLHOLMEN

2014-01-24

ISC har indgået en aftale med CG Jensen om detailprojektering af to oplukkelige stibroer (klapbroer) på Teglholmen i København i forbindelse med et nyetableret boligområde, hvor Sjælsø er bygherre.

Broerne spænder over et nyetableret kanalforløb og mellem understøttes på en betonpille midt i kanalen. Kanalbredden er 16 m. Klapfaget sikrer en gennemsejlingsbredde på 4 m.
Klapfaget trækkes op af to hydrauliske cylindere, som er placeret centralt over broens kantbjælker. Maskinrummet til det hydraulikkens anlæg er placeret i et hult kasseprofil, som udgør broens tværbjælke over mellemunderstøtningen. Projekteringen forventes afsluttet i løbet af foråret 2014. Broerne, som fremstilles over sommeren og efteråret, forventes monteret sidst på året til idriftsættelse omkring årsskiftet.


NYHEDER 2014

RØSNÆS RUNDT

2014-04-28